Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Asvito
Juridisk navn:  Asvito
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93039775
Lihagen 34 Lihagen 34 Fax:
3029 Drammen 3029 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 994964372
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/11/2010
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
20.6%
Resultat  
  
77.21%
Egenkapital  
  
64.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2011 2010
Omsetning: 2.195.000 1.820.000
Resultat: 801.000 452.000
Egenkapital: 341.000 207.000
Regnskap for  Asvito
Resultat 2011 2010
Driftsinntekter 2.195.000 1.820.000
Driftskostnader -1.399.000 -1.373.000
Driftsresultat 795.000 448.000
Finansinntekter 6.000 4.000
Finanskostnader -1.000 0
Finans 5.000 4.000
Resultat før skatt 801.000 452.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 801.000 452.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 664.000 490.000
Sum eiendeler 664.000 490.000
Sum opptjent egenkapital 341.000 207.000
Sum egenkapital 341.000 207.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 323.000 283.000
Sum gjeld og egenkapital 664.000 490.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.195.000 1.820.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 2.195.000 1.820.000
Varekostnad 0 -1.000
Lønninger -1.319.000 -1.301.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -80.000 -71.000
Driftskostnader -1.399.000 -1.373.000
Driftsresultat 795.000 448.000
Finansinntekter 6.000 4.000
Finanskostnader -1.000 0
Finans 5.000 4.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -540.000 -245.000
Årsresultat 801.000 452.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 29.000 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 635.000 490.000
Sum omløpsmidler 664.000 490.000
Sum eiendeler 664.000 490.000
Sum opptjent egenkapital 341.000 207.000
Sum egenkapital 341.000 207.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 48.000 52.000
Skyldig offentlige avgifter 171.000 128.000
Utbytte -540.000 -245.000
Annen kortsiktig gjeld 104.000 103.000
Sum kortsiktig gjeld 323.000 283.000
Sum gjeld og egenkapital 664.000 490.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 341.000 207.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.7
Likviditetsgrad 2 2.1 1.8
Soliditet 51.4 42.2
Resultatgrad 36.2 24.6
Rentedekningsgrad 801.0
Gjeldsgrad 0.9 1.4
Total kapitalrentabilitet 120.6 92.2
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex