Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Asvi As
Juridisk navn:  Asvi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Greåkerveien 123 Oscar Wistings gate 2 Fax:
1718 Greåker 3048 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 918816747
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/15/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: K.I Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-8.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -13.000 0
Egenkapital: 86.000 94.000
Regnskap for  Asvi As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -13.000 0
Driftsresultat -13.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -13.000 0
Skattekostnad 4.000 0
Årsresultat -9.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 0
Sum omløpsmidler 613.000 210.000
Sum eiendeler 617.000 210.000
Sum opptjent egenkapital -9.000 0
Sum egenkapital 86.000 94.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 531.000 116.000
Sum gjeld og egenkapital 616.000 210.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -13.000 0
Driftskostnader -13.000 0
Driftsresultat -13.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -9.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 4.000 0
Varebeholdning 610.000 207.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.000 3.000
Sum omløpsmidler 613.000 210.000
Sum eiendeler 617.000 210.000
Sum opptjent egenkapital -9.000 0
Sum egenkapital 86.000 94.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 531.000 116.000
Sum kortsiktig gjeld 531.000 116.000
Sum gjeld og egenkapital 616.000 210.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 82.000 94.000
Likviditetsgrad 1 1 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 13.9 44.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.2 1.2
Total kapitalrentabilitet -2.1 0
Signatur
04.04.2017
Prokurister
04.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex