Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Asveco AS
Juridisk navn:  Asveco AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73828190
Fridheimveien 1 Fridheimveien 1 Fax: 73901180
7041 Trondheim 7041 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 963516800
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 57
Etableringsdato: 2/13/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
27.99%
Resultat  
  
221.84%
Egenkapital  
  
128%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 28.112.000 21.965.000 14.720.000 13.793.000 11.999.000
Resultat: 3.595.000 1.117.000 2.915.000 2.648.000 3.610.000
Egenkapital: 5.520.000 2.421.000 1.622.000 2.707.000 4.059.000
Regnskap for  Asveco AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 28.112.000 21.965.000 14.720.000 13.793.000 11.999.000
Driftskostnader -24.490.000 -20.791.000 -11.827.000 -11.241.000 -8.538.000
Driftsresultat 3.622.000 1.174.000 2.893.000 2.553.000 3.462.000
Finansinntekter 21.000 5.000 37.000 106.000 157.000
Finanskostnader -48.000 -62.000 -14.000 -11.000 -10.000
Finans -27.000 -57.000 23.000 95.000 147.000
Resultat før skatt 3.595.000 1.117.000 2.915.000 2.648.000 3.610.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.595.000 1.117.000 2.915.000 2.648.000 3.610.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 760.000 702.000 244.000 287.000 651.000
Sum omløpsmidler 8.837.000 6.643.000 6.897.000 7.770.000 8.564.000
Sum eiendeler 9.597.000 7.345.000 7.141.000 8.057.000 9.215.000
Sum opptjent egenkapital 5.320.000 2.221.000 1.522.000 2.607.000 3.959.000
Sum egenkapital 5.520.000 2.421.000 1.622.000 2.707.000 4.059.000
Sum langsiktig gjeld 1.000.000 1.000.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.076.000 3.924.000 5.518.000 5.350.000 5.156.000
Sum gjeld og egenkapital 9.596.000 7.345.000 7.140.000 8.057.000 9.215.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.112.000 21.965.000 14.720.000 13.793.000 11.999.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 28.112.000 21.965.000 14.720.000 13.793.000 11.999.000
Varekostnad -4.961.000 -3.238.000 -2.143.000 -2.129.000 -1.715.000
Lønninger -9.423.000 -9.800.000 -5.715.000 -5.707.000 -3.674.000
Avskrivning -161.000 -145.000 -44.000 -45.000 -96.000
Nedskrivning -30.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.946.000 -7.676.000 -3.755.000 -3.595.000 -3.036.000
Driftskostnader -24.490.000 -20.791.000 -11.827.000 -11.241.000 -8.538.000
Driftsresultat 3.622.000 1.174.000 2.893.000 2.553.000 3.462.000
Finansinntekter 21.000 5.000 37.000 106.000 157.000
Finanskostnader -48.000 -62.000 -14.000 -11.000 -10.000
Finans -27.000 -57.000 23.000 95.000 147.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Årsresultat 3.595.000 1.117.000 2.915.000 2.648.000 3.610.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 45.000 0 0 0
Maskiner anlegg 304.000 368.000 0 0 0
Driftsløsøre 54.000 6.000 23.000 67.000 81.000
Sum varige driftsmidler 359.000 419.000 23.000 67.000 81.000
Sum finansielle anleggsmidler 401.000 284.000 220.000 220.000 570.000
Sum anleggsmidler 760.000 702.000 244.000 287.000 651.000
Varebeholdning 1.386.000 1.356.000 813.000 984.000 567.000
Kundefordringer 3.390.000 2.622.000 1.301.000 1.132.000 1.307.000
Andre fordringer 749.000 445.000 80.000 132.000 43.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.310.000 2.129.000 495.000 530.000 5.886.000
Sum omløpsmidler 8.837.000 6.643.000 6.897.000 7.770.000 8.564.000
Sum eiendeler 9.597.000 7.345.000 7.141.000 8.057.000 9.215.000
Sum opptjent egenkapital 5.320.000 2.221.000 1.522.000 2.607.000 3.959.000
Sum egenkapital 5.520.000 2.421.000 1.622.000 2.707.000 4.059.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000.000 1.000.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.027.000 1.631.000 379.000 287.000 294.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 938.000 967.000 542.000 474.000 448.000
Utbytte 0 0 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.111.000 1.325.000 597.000 589.000 415.000
Sum kortsiktig gjeld 3.076.000 3.924.000 5.518.000 5.350.000 5.156.000
Sum gjeld og egenkapital 9.596.000 7.345.000 7.140.000 8.057.000 9.215.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.761.000 2.719.000 1.379.000 2.420.000 3.408.000
Likviditetsgrad 1 2.9 1.7 1.2 1.5 1.7
Likviditetsgrad 2 2.4 1.3 1.1 1.3 1.6
Soliditet 57.5 3 22.7 33.6 44.0
Resultatgrad 12.9 5.3 19.7 18.5 28.9
Rentedekningsgrad 75.5 18.9 206.6 241.7 361.9
Gjeldsgrad 0.7 2 3.4 2.0 1.3
Total kapitalrentabilitet 3 16.1 4 33.0 39.3
Signatur
17.06.2020
STYRETS FORMANN.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex