Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Asv Invest AS
Juridisk navn:  Asv Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 47 Oa Fax:
5559 Sveio 5550 Sveio
Fylke: Kommune:
Vestland Sveio
Org.nr: 989207954
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/22/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
43.33%
Egenkapital  
  
-485.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 50.000 0 0 0 0
Resultat: -34.000 -60.000 -1.000 -9.000 -15.000
Egenkapital: -41.000 -7.000 54.000 54.000 63.000
Regnskap for  Asv Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 50.000 0 0 0 0
Driftskostnader -84.000 -60.000 -1.000 -9.000 -15.000
Driftsresultat -34.000 -60.000 -1.000 -9.000 -15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -34.000 -60.000 -1.000 -9.000 -15.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -34.000 -60.000 -1.000 -9.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Sum omløpsmidler 115.000 115.000 115.000 15.000 15.000
Sum eiendeler 315.000 315.000 315.000 215.000 215.000
Sum opptjent egenkapital -141.000 -107.000 -46.000 -46.000 -37.000
Sum egenkapital -41.000 -7.000 54.000 54.000 63.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 356.000 322.000 261.000 160.000 152.000
Sum gjeld og egenkapital 315.000 315.000 315.000 214.000 215.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 50.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -84.000 -60.000 -1.000 -9.000 -15.000
Driftskostnader -84.000 -60.000 -1.000 -9.000 -15.000
Driftsresultat -34.000 -60.000 -1.000 -9.000 -15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -34.000 -60.000 -1.000 -9.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Sum anleggsmidler 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 100.000 100.000 100.000 0 0
Kasse, bank 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum omløpsmidler 115.000 115.000 115.000 15.000 15.000
Sum eiendeler 315.000 315.000 315.000 215.000 215.000
Sum opptjent egenkapital -141.000 -107.000 -46.000 -46.000 -37.000
Sum egenkapital -41.000 -7.000 54.000 54.000 63.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 354.000 322.000 261.000 160.000 152.000
Sum kortsiktig gjeld 356.000 322.000 261.000 160.000 152.000
Sum gjeld og egenkapital 315.000 315.000 315.000 214.000 215.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -241.000 -207.000 -146.000 -145.000 -137.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.4 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.4 0.1 0.1
Soliditet - -2.2 17.1 25.2 29.3
Resultatgrad -
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -8.7 4.8 3.0 2.4
Total kapitalrentabilitet -10.8 -0.3 -4.2 -7.0
Signatur
27.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex