Asv Bygg & Service As
Juridisk navn:  Asv Bygg & Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Narudvegen 65 Narudvegen 65 Fax:
2386 Brumunddal 2386 Brumunddal
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 919432004
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 7/27/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
454.76%
Resultat  
  
-364.71%
Egenkapital  
  
-204.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 1.631.000 294.000 0
Resultat: -135.000 51.000 -10.000
Egenkapital: -74.000 71.000 20.000
Regnskap for  Asv Bygg & Service As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.631.000 294.000 0
Driftskostnader -1.767.000 -244.000 -10.000
Driftsresultat -136.000 51.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -135.000 51.000 -10.000
Skattekostnad -9.000 0 0
Årsresultat -145.000 51.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 61.000 123.000 22.000
Sum eiendeler 61.000 123.000 22.000
Sum opptjent egenkapital -104.000 41.000 -10.000
Sum egenkapital -74.000 71.000 20.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 135.000 52.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 61.000 123.000 22.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.631.000 294.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.631.000 294.000 0
Varekostnad -837.000 -30.000 0
Lønninger -583.000 -136.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -347.000 -78.000 -10.000
Driftskostnader -1.767.000 -244.000 -10.000
Driftsresultat -136.000 51.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -145.000 51.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 61.000 123.000 22.000
Sum omløpsmidler 61.000 123.000 22.000
Sum eiendeler 61.000 123.000 22.000
Sum opptjent egenkapital -104.000 41.000 -10.000
Sum egenkapital -74.000 71.000 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 67.000 49.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 68.000 3.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 135.000 52.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 61.000 123.000 22.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -74.000 71.000 20.000
Likviditetsgrad 1 0.5 2.4 1
Likviditetsgrad 2 0.5 2.4 1
Soliditet -121.3 57.7 90.9
Resultatgrad -8.3 17.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.8 0.7 0.1
Total kapitalrentabilitet 41.5 -45.5
Signatur
21.08.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
21.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex