Asv As
Juridisk navn:  Asv As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91512643
Sandbæklia 21 Sandbæklia 21 Fax:
1613 Fredrikstad 1613 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 997244842
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/9/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: John-edvard Haugesten As
Regnskapsfører: Exakt Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 675.000 102.000 250.000
Resultat: 0 1.998.000 37.970.000 27.426.000 1.986.000
Egenkapital: 64.535.000 64.535.000 64.036.000 29.135.000 1.796.000
Regnskap for  Asv As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 675.000 102.000 250.000
Driftskostnader -61.000 -60.000 -875.000 -580.000 -253.000
Driftsresultat -61.000 -60.000 -201.000 -478.000 -4.000
Finansinntekter 892.000 2.941.000 38.833.000 27.904.000 2.013.000
Finanskostnader -832.000 -883.000 -662.000 0 -23.000
Finans 60.000 2.058.000 38.171.000 27.904.000 1.990.000
Resultat før skatt 0 1.998.000 37.970.000 27.426.000 1.986.000
Skattekostnad 0 0 -69.000 -86.000 -11.000
Årsresultat 0 1.998.000 37.901.000 27.339.000 1.975.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 87.693.000 87.693.000 87.693.000 955.000 755.000
Sum omløpsmidler 1.445.000 3.011.000 2.886.000 28.357.000 2.742.000
Sum eiendeler 89.138.000 90.704.000 90.579.000 29.312.000 3.497.000
Sum opptjent egenkapital 64.435.000 64.435.000 63.936.000 29.035.000 1.696.000
Sum egenkapital 64.535.000 64.535.000 64.036.000 29.135.000 1.796.000
Sum langsiktig gjeld 24.602.000 24.668.000 24.375.000 101.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.501.000 2.168.000 76.000 1.686.000
Sum gjeld og egenkapital 89.138.000 90.704.000 90.579.000 29.312.000 3.497.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 675.000 102.000 250.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 675.000 102.000 250.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -795.000 -539.000 -220.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -61.000 -60.000 -80.000 -41.000 -33.000
Driftskostnader -61.000 -60.000 -875.000 -580.000 -253.000
Driftsresultat -61.000 -60.000 -201.000 -478.000 -4.000
Finansinntekter 892.000 2.941.000 38.833.000 27.904.000 2.013.000
Finanskostnader -832.000 -883.000 -662.000 0 -23.000
Finans 60.000 2.058.000 38.171.000 27.904.000 1.990.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.500.000 -3.000.000 0 -1.500.000
Årsresultat 0 1.998.000 37.901.000 27.339.000 1.975.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 87.693.000 87.693.000 87.693.000 955.000 755.000
Sum anleggsmidler 87.693.000 87.693.000 87.693.000 955.000 755.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 14.000 0 27.900.000 2.000.000
Sum investeringer 184.000 184.000 185.000 0 0
Kasse, bank 272.000 416.000 1.202.000 457.000 742.000
Sum omløpsmidler 1.445.000 3.011.000 2.886.000 28.357.000 2.742.000
Sum eiendeler 89.138.000 90.704.000 90.579.000 29.312.000 3.497.000
Sum opptjent egenkapital 64.435.000 64.435.000 63.936.000 29.035.000 1.696.000
Sum egenkapital 64.535.000 64.535.000 64.036.000 29.135.000 1.796.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 101.000 15.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 24.602.000 24.668.000 24.375.000 101.000 15.000
Leverandørgjeld 0 0 8.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 170.000 0 11.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 228.000 23.000 157.000
Utbytte 0 -1.500.000 -3.000.000 0 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 263.000 53.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.501.000 2.168.000 76.000 1.686.000
Sum gjeld og egenkapital 89.138.000 90.704.000 90.579.000 29.312.000 3.497.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.444.000 1.510.000 718.000 28.281.000 1.056.000
Likviditetsgrad 1 1 2 1.3 373.1 1.6
Likviditetsgrad 2 1 2 1.3 373.1 1.7
Soliditet 72.4 71.1 70.7 99.4 51.4
Resultatgrad -29.8 -468.6 -1.6
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 -0.3 87.3
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 0 0.9
Total kapitalrentabilitet 0.9 3.2 42.7 93.6 57.4
Signatur
01.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex