Astrup Fearnley Museet As
Juridisk navn:  Astrup Fearnley Museet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22936060
Postboks 2074 Vika Albert Nordengens Plass 2 Fax: 22936065
0125 Oslo 252 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 952469029
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 92
Etableringsdato: 5/22/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Fiducia Finansrådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.75%
Resultat  
  
1327.3%
Egenkapital  
  
62.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 52.123.000 52.518.000 62.570.000 40.318.000 35.597.000
Resultat: 4.967.000 348.000 7.190.000 -2.339.000 -6.211.000
Egenkapital: 12.852.000 7.885.000 7.537.000 347.000 2.686.000
Regnskap for  Astrup Fearnley Museet As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 52.123.000 52.518.000 62.570.000 40.318.000 35.597.000
Driftskostnader -47.148.000 -52.113.000 -55.249.000 -42.562.000 -41.803.000
Driftsresultat 4.976.000 405.000 7.321.000 -2.245.000 -6.207.000
Finansinntekter 242.000 160.000 98.000 73.000 142.000
Finanskostnader -250.000 -216.000 -229.000 -167.000 -146.000
Finans -8.000 -56.000 -131.000 -94.000 -4.000
Resultat før skatt 4.967.000 348.000 7.190.000 -2.339.000 -6.211.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.967.000 348.000 7.190.000 -2.339.000 -6.211.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.495.000 976.000 448.000 497.000 623.000
Sum omløpsmidler 16.130.000 12.758.000 12.942.000 3.670.000 6.146.000
Sum eiendeler 17.625.000 13.734.000 13.390.000 4.167.000 6.769.000
Sum opptjent egenkapital 12.352.000 7.385.000 7.037.000 -153.000 2.186.000
Sum egenkapital 12.852.000 7.885.000 7.537.000 347.000 2.686.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.772.000 5.850.000 5.853.000 3.820.000 4.083.000
Sum gjeld og egenkapital 17.624.000 13.735.000 13.390.000 4.167.000 6.769.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.233.000 26.295.000 40.125.000 23.768.000 24.937.000
Andre inntekter 24.890.000 26.224.000 22.445.000 16.550.000 10.660.000
Driftsinntekter 52.123.000 52.518.000 62.570.000 40.318.000 35.597.000
Varekostnad -1.779.000 -568.000 -1.753.000 -1.334.000 -1.236.000
Lønninger -18.668.000 -18.954.000 -17.072.000 -16.615.000 -15.564.000
Avskrivning -247.000 -303.000 -212.000 -255.000 -226.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.454.000 -32.288.000 -36.212.000 -24.358.000 -24.777.000
Driftskostnader -47.148.000 -52.113.000 -55.249.000 -42.562.000 -41.803.000
Driftsresultat 4.976.000 405.000 7.321.000 -2.245.000 -6.207.000
Finansinntekter 242.000 160.000 98.000 73.000 142.000
Finanskostnader -250.000 -216.000 -229.000 -167.000 -146.000
Finans -8.000 -56.000 -131.000 -94.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.967.000 348.000 7.190.000 -2.339.000 -6.211.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.495.000 976.000 448.000 497.000 623.000
Sum varige driftsmidler 1.495.000 976.000 448.000 497.000 623.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.495.000 976.000 448.000 497.000 623.000
Varebeholdning 852.000 1.337.000 616.000 736.000 582.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.659.000 1.658.000 2.212.000 1.456.000 1.079.000
Sum investeringer 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Kasse, bank 12.609.000 9.753.000 10.103.000 1.468.000 4.474.000
Sum omløpsmidler 16.130.000 12.758.000 12.942.000 3.670.000 6.146.000
Sum eiendeler 17.625.000 13.734.000 13.390.000 4.167.000 6.769.000
Sum opptjent egenkapital 12.352.000 7.385.000 7.037.000 -153.000 2.186.000
Sum egenkapital 12.852.000 7.885.000 7.537.000 347.000 2.686.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 762.000 731.000 758.000 662.000 1.960.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.010.000 5.118.000 5.095.000 3.158.000 2.123.000
Sum kortsiktig gjeld 4.772.000 5.850.000 5.853.000 3.820.000 4.083.000
Sum gjeld og egenkapital 17.624.000 13.735.000 13.390.000 4.167.000 6.769.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.358.000 6.908.000 7.089.000 -150.000 2.063.000
Likviditetsgrad 1 3.4 2 2.2 1 1.5
Likviditetsgrad 2 3.2 2 2.1 0.8 1.4
Soliditet 72.9 57.4 56.3 8.3 39.7
Resultatgrad 9.5 0.8 11.7 -5.6 -17.4
Rentedekningsgrad 19.9 1.9 3 -13.4 -41.5
Gjeldsgrad 0.4 0.7 0.8 1 1.5
Total kapitalrentabilitet 29.6 4.1 55.4 -52.1 -89.6
Signatur
20.05.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP FORPLIKTER SELSKAPET MED SIN
UNDERSKRIFT.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex