Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Astrid Sissel Daae
Juridisk navn:  Astrid Sissel Daae
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55240159
Amalie Skrams Vei 31 Amalie Skrams Vei 31 Fax:
5036 Bergen 5036 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 971475455
Aksjekapital: 9 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
6.63%
Resultat  
  
31.5%
Egenkapital  
  
-72.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2002 2001
Omsetning: 193.000 181.000
Resultat: 167.000 127.000
Egenkapital: 9.000 33.000
Regnskap for  Astrid Sissel Daae
Resultat 2002 2001
Driftsinntekter 193.000 181.000
Driftskostnader -26.000 -54.000
Driftsresultat 167.000 127.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 167.000 127.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 50.000 39.000
Sum eiendeler 50.000 39.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 9.000 33.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 41.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 50.000 40.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 193.000 181.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 -14.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -26.000 -40.000
Driftskostnader -26.000 -54.000
Driftsresultat 167.000 127.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag
Utbytte 0 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 39.000 16.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer
Kasse, bank 12.000 23.000
Sum omløpsmidler 50.000 39.000
Sum eiendeler 50.000 39.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 9.000 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 41.000 7.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 41.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 50.000 40.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000 46.000
Likviditetsgrad 1 1.2 5.6
Likviditetsgrad 2 1.3 5.6
Soliditet 18.0 82.5
Resultatgrad 86.5 70.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.6 0.2
Total kapitalrentabilitet 334.0 317.5
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex