Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Astri Og Torkel Abelseths Legat For Eldre I Marnardal Kommune
Juridisk navn:  Astri Og Torkel Abelseths Legat For Eldre I Marnardal Kommune
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38289000
Rådhuset Rådhuset Fax: 38289099
4534 Marnardal 4534 Marnardal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 992018208
Aksjekapital: 5.236.000 NOK
Etableringsdato: 9/26/2006
Foretakstype: STI
Revisor: Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder Iks
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
616.67%
Egenkapital  
  
0.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 43.000 6.000 -5.000 -38.000 -35.000
Egenkapital: 5.585.000 5.544.000 5.550.000 5.542.000 5.580.000
Regnskap for  Astri Og Torkel Abelseths Legat For Eldre I Marnardal Kommune
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -69.000 -89.000 -99.000 -133.000 -169.000
Driftsresultat -69.000 -89.000 -99.000 -133.000 -169.000
Finansinntekter 111.000 95.000 94.000 95.000 134.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 111.000 95.000 94.000 95.000 134.000
Resultat før skatt 43.000 6.000 -5.000 -38.000 -35.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 43.000 6.000 -5.000 -38.000 -35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 5.585.000 5.551.000 5.550.000 5.542.000 5.580.000
Sum eiendeler 5.585.000 5.551.000 5.550.000 5.542.000 5.580.000
Sum opptjent egenkapital 5.585.000 308.000 5.550.000 5.542.000 5.581.000
Sum egenkapital 5.585.000 5.544.000 5.550.000 5.542.000 5.580.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 8.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 5.585.000 5.552.000 5.550.000 5.542.000 5.581.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -69.000 -89.000 -99.000 -133.000 -169.000
Driftskostnader -69.000 -89.000 -99.000 -133.000 -169.000
Driftsresultat -69.000 -89.000 -99.000 -133.000 -169.000
Finansinntekter 111.000 95.000 94.000 95.000 134.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 111.000 95.000 94.000 95.000 134.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 43.000 6.000 -5.000 -38.000 -35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.585.000 5.551.000 5.550.000 5.542.000 5.580.000
Sum omløpsmidler 5.585.000 5.551.000 5.550.000 5.542.000 5.580.000
Sum eiendeler 5.585.000 5.551.000 5.550.000 5.542.000 5.580.000
Sum opptjent egenkapital 5.585.000 308.000 5.550.000 5.542.000 5.581.000
Sum egenkapital 5.585.000 5.544.000 5.550.000 5.542.000 5.580.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 8.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 8.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 5.585.000 5.552.000 5.550.000 5.542.000 5.581.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.585.000 5.543.000 5.550.000 5.542.000 5.580.000
Likviditetsgrad 1 693.9
Likviditetsgrad 2 0 693.9 0 0 0.0
Soliditet 1 99.9 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.8 0.1 -0.1 -0.7 -0.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex