Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Astri Og Edvard Riisøens Legat Til Fremme Av Vitenskapelig Forskning
Juridisk navn:  Astri Og Edvard Riisøens Legat Til Fremme Av Vitenskapelig Forskning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55582000
C/O Universitetet I Bergen Fondsforvaltning Postboks 7800 C/O Universitetet I Bergen Muséplassen 1 Fax: 55589480
5020 Bergen 5007 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 977152623
Aksjekapital: 1.235.000 NOK
Etableringsdato: 10/31/1964
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
254.18%
Egenkapital  
  
18.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 535.000 -347.000 288.000 -3.000 -153.000
Egenkapital: 3.385.000 2.850.000 3.197.000 2.908.000 2.912.000
Regnskap for  Astri Og Edvard Riisøens Legat Til Fremme Av Vitenskapelig Forskning
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -18.000 -270.000 -17.000 -35.000 -207.000
Driftsresultat -18.000 -270.000 -17.000 -35.000 -207.000
Finansinntekter 554.000 -77.000 306.000 31.000 54.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 554.000 -77.000 306.000 31.000 54.000
Resultat før skatt 535.000 -347.000 288.000 -3.000 -153.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 535.000 -347.000 288.000 -3.000 -153.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.649.000 3.114.000 3.355.000 3.065.000 3.237.000
Sum eiendeler 3.649.000 3.114.000 3.355.000 3.065.000 3.237.000
Sum opptjent egenkapital 1.996.000 1.514.000 1.861.000 1.601.000 1.619.000
Sum egenkapital 3.385.000 2.850.000 3.197.000 2.908.000 2.912.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 264.000 264.000 158.000 157.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 3.649.000 3.114.000 3.355.000 3.065.000 3.237.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -270.000 -17.000 -35.000 -207.000
Driftskostnader -18.000 -270.000 -17.000 -35.000 -207.000
Driftsresultat -18.000 -270.000 -17.000 -35.000 -207.000
Finansinntekter 554.000 -77.000 306.000 31.000 54.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 554.000 -77.000 306.000 31.000 54.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 535.000 -347.000 288.000 -3.000 -153.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 3.384.000 3.024.000 3.103.000 0 0
Kasse, bank 264.000 89.000 253.000 3.065.000 3.237.000
Sum omløpsmidler 3.649.000 3.114.000 3.355.000 3.065.000 3.237.000
Sum eiendeler 3.649.000 3.114.000 3.355.000 3.065.000 3.237.000
Sum opptjent egenkapital 1.996.000 1.514.000 1.861.000 1.601.000 1.619.000
Sum egenkapital 3.385.000 2.850.000 3.197.000 2.908.000 2.912.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 264.000 264.000 158.000 157.000 326.000
Sum kortsiktig gjeld 264.000 264.000 158.000 157.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 3.649.000 3.114.000 3.355.000 3.065.000 3.237.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.385.000 2.850.000 3.197.000 2.908.000 2.911.000
Likviditetsgrad 1 13.8 11.8 21.2 19.5 9.9
Likviditetsgrad 2 13.8 11.8 21.2 19.5 10.0
Soliditet 92.8 91.5 95.3 94.9 89.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 14.7 -11.1 8.6 -0.1 -4.7
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex