Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Astri Holding AS
Juridisk navn:  Astri Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Opstadveien 2 Opstadveien 2 Fax:
4331 Ålgård 4331 Ålgård
Fylke: Kommune:
Rogaland Gjesdal
Org.nr: 989174606
Aksjekapital: 146.000 NOK
Etableringsdato: 11/9/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Fryd Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
847.25%
Egenkapital  
  
3.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 862.000 91.000 82.000 7.373.000 1.085.000
Egenkapital: 12.009.000 11.582.000 11.512.000 12.949.000 5.581.000
Regnskap for  Astri Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -15.000 -27.000 -26.000 -18.000 -16.000
Driftsresultat -15.000 -27.000 -26.000 -18.000 -16.000
Finansinntekter 878.000 118.000 108.000 7.391.000 1.101.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 878.000 118.000 108.000 7.391.000 1.101.000
Resultat før skatt 862.000 91.000 82.000 7.373.000 1.085.000
Skattekostnad -36.000 -21.000 -20.000 -5.000 -17.000
Årsresultat 827.000 70.000 62.000 7.368.000 1.068.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.997.000 11.820.000 12.917.000 12.805.000 5.416.000
Sum omløpsmidler 47.000 84.000 115.000 961.000 2.494.000
Sum eiendeler 12.044.000 11.904.000 13.032.000 13.766.000 7.910.000
Sum opptjent egenkapital 11.425.000 10.998.000 10.928.000 12.366.000 4.998.000
Sum egenkapital 12.009.000 11.582.000 11.512.000 12.949.000 5.581.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 8.000
Sum kortsiktig gjeld 36.000 322.000 1.520.000 817.000 2.321.000
Sum gjeld og egenkapital 12.045.000 11.904.000 13.032.000 13.767.000 7.911.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -27.000 -26.000 -18.000 -16.000
Driftskostnader -15.000 -27.000 -26.000 -18.000 -16.000
Driftsresultat -15.000 -27.000 -26.000 -18.000 -16.000
Finansinntekter 878.000 118.000 108.000 7.391.000 1.101.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 878.000 118.000 108.000 7.391.000 1.101.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.500.000 0 -1.500.000
Årsresultat 827.000 70.000 62.000 7.368.000 1.068.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 11.997.000 11.820.000 12.917.000 12.805.000 5.416.000
Sum anleggsmidler 11.997.000 11.820.000 12.917.000 12.805.000 5.416.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 47.000 84.000 115.000 961.000 1.444.000
Sum omløpsmidler 47.000 84.000 115.000 961.000 2.494.000
Sum eiendeler 12.044.000 11.904.000 13.032.000 13.766.000 7.910.000
Sum opptjent egenkapital 11.425.000 10.998.000 10.928.000 12.366.000 4.998.000
Sum egenkapital 12.009.000 11.582.000 11.512.000 12.949.000 5.581.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 8.000
Leverandørgjeld 0 1.000 0 4.000 0
Betalbar skatt 36.000 21.000 20.000 13.000 21.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.500.000 0 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 0 300.000 0 800.000 800.000
Sum kortsiktig gjeld 36.000 322.000 1.520.000 817.000 2.321.000
Sum gjeld og egenkapital 12.045.000 11.904.000 13.032.000 13.767.000 7.911.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.000 -238.000 -1.405.000 144.000 173.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.3 0.1 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 0.3 0.1 1.2 1.1
Soliditet 99.7 97.3 88.3 94.1 70.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.1 0.4
Total kapitalrentabilitet 7.2 0.8 0.6 53.6 13.7
Signatur
21.10.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex