Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Astono As
Juridisk navn:  Astono As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97175000
Bringsåsvegen 17 Fax:
3840 Seljord 3840 Seljord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Seljord
Org.nr: 980986004
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 8/1/1999 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Seljord Rekneskaps-Service As
Utvikling:
Omsetning  
  
-39.35%
Resultat  
  
91.51%
Egenkapital  
  
-9.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 356.000 587.000 464.000 706.000 335.000
Resultat: -9.000 -106.000 44.000 167.000 12.000
Egenkapital: 89.000 98.000 208.000 175.000 50.000
Regnskap for  Astono As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 356.000 587.000 464.000 706.000 335.000
Driftskostnader -360.000 -633.000 -415.000 -536.000 -319.000
Driftsresultat -4.000 -46.000 49.000 169.000 16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -60.000 -4.000 -3.000 -5.000
Finans -5.000 -60.000 -4.000 -3.000 -5.000
Resultat før skatt -9.000 -106.000 44.000 167.000 12.000
Skattekostnad 0 -3.000 -12.000 -42.000 0
Årsresultat -9.000 -110.000 33.000 125.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 110.000 113.000 171.000 78.000 27.000
Sum omløpsmidler 73.000 84.000 139.000 217.000 70.000
Sum eiendeler 183.000 197.000 310.000 295.000 97.000
Sum opptjent egenkapital -61.000 -52.000 58.000 25.000 -100.000
Sum egenkapital 89.000 98.000 208.000 175.000 50.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 94.000 99.000 103.000 120.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 183.000 197.000 311.000 295.000 97.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 356.000 587.000 464.000 706.000 335.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 356.000 587.000 464.000 706.000 335.000
Varekostnad -211.000 -284.000 -127.000 -228.000 -55.000
Lønninger -154.000 -204.000 -101.000 -54.000 -63.000
Avskrivning -3.000 -3.000 -13.000 -14.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 8.000 -142.000 -174.000 -240.000 -184.000
Driftskostnader -360.000 -633.000 -415.000 -536.000 -319.000
Driftsresultat -4.000 -46.000 49.000 169.000 16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -60.000 -4.000 -3.000 -5.000
Finans -5.000 -60.000 -4.000 -3.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -110.000 33.000 125.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.000 7.000 11.000 23.000 22.000
Sum varige driftsmidler 4.000 7.000 11.000 23.000 22.000
Sum finansielle anleggsmidler 106.000 106.000 161.000 55.000 5.000
Sum anleggsmidler 110.000 113.000 171.000 78.000 27.000
Varebeholdning 33.000 36.000 51.000 33.000 38.000
Kundefordringer 13.000 45.000 88.000 107.000 14.000
Andre fordringer 0 3.000 0 32.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 26.000 0 0 45.000 3.000
Sum omløpsmidler 73.000 84.000 139.000 217.000 70.000
Sum eiendeler 183.000 197.000 310.000 295.000 97.000
Sum opptjent egenkapital -61.000 -52.000 58.000 25.000 -100.000
Sum egenkapital 89.000 98.000 208.000 175.000 50.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 48.000 46.000 62.000 0 25.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld -3.000 20.000 3.000 32.000 0
Betalbar skatt 0 3.000 12.000 42.000 0
Skyldig offentlige avgifter 36.000 19.000 15.000 32.000 12.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 11.000 11.000 15.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 94.000 99.000 103.000 120.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 183.000 197.000 311.000 295.000 97.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -21.000 -15.000 36.000 97.000 23.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 1.3 1.8 1.5
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.9 1.6 0.7
Soliditet 48.6 49.7 66.9 59.3 51.5
Resultatgrad -1.1 -7.8 10.6 23.9 4.8
Rentedekningsgrad -0.8 -0.8 12.3 56.3 3.2
Gjeldsgrad 1.1 1 0.5 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet -2.2 -23.4 15.8 57.3 16.5
Signatur
26.02.2016
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex