Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Asko Vestfold Telemark AS
Juridisk navn:  Asko Vestfold Telemark AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33132500
Postboks 2111 Stubberød Hegdalsveien 87 Fax: 33125130
3255 Larvik 3261 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold Larvik
Org.nr: 933129950
Aksjekapital: 3.086.000 NOK
Antall ansatte: 156
Etableringsdato: 5/6/1974 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.97%
Resultat  
  
3.42%
Egenkapital  
  
10.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.637.205.000 5.126.257.000 4.901.161.000 4.617.791.000 4.338.077.000
Resultat: 107.649.000 104.085.000 116.146.000 110.538.000 89.746.000
Egenkapital: 168.581.000 152.574.000 222.687.000 170.652.000 90.120.000
Regnskap for  Asko Vestfold Telemark AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.637.205.000 5.126.257.000 4.901.161.000 4.617.791.000 4.338.077.000
Driftskostnader -5.529.990.000 -5.023.435.000 -4.785.224.000 -4.506.794.000 -4.249.396.000
Driftsresultat 107.214.000 102.822.000 115.936.000 110.997.000 88.680.000
Finansinntekter 1.062.000 1.343.000 1.006.000 1.114.000 1.420.000
Finanskostnader -627.000 -80.000 -796.000 -1.574.000 -355.000
Finans 435.000 1.263.000 210.000 -460.000 1.065.000
Resultat før skatt 107.649.000 104.085.000 116.146.000 110.538.000 89.746.000
Skattekostnad -24.622.000 -24.847.000 -28.901.000 -29.619.000 -24.344.000
Årsresultat 83.027.000 79.238.000 87.245.000 80.919.000 65.402.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 259.213.000 262.996.000 263.303.000 271.550.000 292.208.000
Sum omløpsmidler 381.931.000 499.874.000 424.960.000 301.625.000 372.360.000
Sum eiendeler 641.144.000 762.870.000 688.263.000 573.175.000 664.568.000
Sum opptjent egenkapital 165.495.000 149.488.000 219.600.000 167.566.000 87.034.000
Sum egenkapital 168.581.000 152.574.000 222.687.000 170.652.000 90.120.000
Sum langsiktig gjeld 10.905.000 12.603.000 12.286.000 12.384.000 13.005.000
Sum kortsiktig gjeld 461.658.000 597.694.000 453.290.000 390.140.000 561.444.000
Sum gjeld og egenkapital 641.144.000 762.871.000 688.262.000 573.176.000 664.569.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.578.506.000 5.065.325.000 4.841.842.000 4.559.385.000 4.300.839.000
Andre inntekter 58.699.000 60.932.000 59.319.000 58.407.000 37.238.000
Driftsinntekter 5.637.205.000 5.126.257.000 4.901.161.000 4.617.791.000 4.338.077.000
Varekostnad -5.274.049.000 -4.777.813.000 -4.530.211.000 -4.255.617.000 -4.019.135.000
Lønninger -131.427.000 -122.858.000 -128.725.000 -126.720.000 -109.449.000
Avskrivning -22.580.000 -21.753.000 -21.504.000 -22.790.000 -20.645.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -101.934.000 -101.011.000 -104.784.000 -101.667.000 -100.167.000
Driftskostnader -5.529.990.000 -5.023.435.000 -4.785.224.000 -4.506.794.000 -4.249.396.000
Driftsresultat 107.214.000 102.822.000 115.936.000 110.997.000 88.680.000
Finansinntekter 1.062.000 1.343.000 1.006.000 1.114.000 1.420.000
Finanskostnader -627.000 -80.000 -796.000 -1.574.000 -355.000
Finans 435.000 1.263.000 210.000 -460.000 1.065.000
Konsernbidrag -68.508.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -210.000.000
Årsresultat 83.027.000 79.238.000 87.245.000 80.919.000 65.402.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 213.895.000 216.919.000 218.322.000 223.604.000 231.755.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 44.847.000 45.494.000 44.072.000 46.793.000 58.983.000
Sum varige driftsmidler 258.742.000 262.413.000 262.394.000 270.397.000 290.738.000
Sum finansielle anleggsmidler 471.000 583.000 909.000 1.152.000 1.470.000
Sum anleggsmidler 259.213.000 262.996.000 263.303.000 271.550.000 292.208.000
Varebeholdning 137.905.000 125.780.000 150.642.000 152.305.000 139.770.000
Kundefordringer 147.259.000 234.450.000 174.626.000 123.159.000 111.674.000
Andre fordringer 96.755.000 139.632.000 99.676.000 26.116.000 120.900.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 11.000 16.000 46.000 16.000
Sum omløpsmidler 381.931.000 499.874.000 424.960.000 301.625.000 372.360.000
Sum eiendeler 641.144.000 762.870.000 688.263.000 573.175.000 664.568.000
Sum opptjent egenkapital 165.495.000 149.488.000 219.600.000 167.566.000 87.034.000
Sum egenkapital 168.581.000 152.574.000 222.687.000 170.652.000 90.120.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.905.000 12.603.000 12.286.000 12.384.000 13.005.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.905.000 12.603.000 12.286.000 12.384.000 13.005.000
Leverandørgjeld 244.459.000 274.590.000 280.935.000 251.072.000 229.448.000
Betalbar skatt 4.117.000 0 17.230.000 30.073.000 24.541.000
Skyldig offentlige avgifter 18.901.000 21.594.000 15.846.000 17.911.000 14.723.000
Utbytte 0 0 0 0 -210.000.000
Annen kortsiktig gjeld 194.180.000 301.511.000 139.279.000 91.084.000 82.731.000
Sum kortsiktig gjeld 461.658.000 597.694.000 453.290.000 390.140.000 561.444.000
Sum gjeld og egenkapital 641.144.000 762.871.000 688.262.000 573.176.000 664.569.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -79.727.000 -97.820.000 -28.330.000 -88.515.000 -189.084.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5
Soliditet 26.3 2 32.4 29.8 13.6
Resultatgrad 1.9 2 2.4 2.4 2.0
Rentedekningsgrad 1 1285.3 145.6 71.2 253.8
Gjeldsgrad 2.8 4 2.1 2.4 6.4
Total kapitalrentabilitet 16.9 13.7 1 19.6 13.6
Signatur
09.05.2017
STYRETS FORMANN OG DIREKTØR I FELLESSKAP.
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex