Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Askim Janitsjar
Juridisk navn:  Askim Janitsjar
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69886559
C/O Gundel Urke Dahl Lillestrand Hovsveien 39 Fax:
1831 Askim 1831 Askim
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 974266539
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/1/1934 1
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2011
Omsetning: 312.000
Resultat: -35.000
Egenkapital: 355.000
Regnskap for  Askim Janitsjar
Resultat 2011
Driftsinntekter 312.000
Driftskostnader -352.000
Driftsresultat -39.000
Finansinntekter 5.000
Finanskostnader -1.000
Finans 4.000
Resultat før skatt -35.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 374.000
Sum eiendeler 374.000
Sum opptjent egenkapital 355.000
Sum egenkapital 355.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 19.000
Sum gjeld og egenkapital 374.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 312.000
Driftsinntekter 312.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -352.000
Driftskostnader -352.000
Driftsresultat -39.000
Finansinntekter 5.000
Finanskostnader -1.000
Finans 4.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 7.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 367.000
Sum omløpsmidler 374.000
Sum eiendeler 374.000
Sum opptjent egenkapital 355.000
Sum egenkapital 355.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 9.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000
Sum kortsiktig gjeld 19.000
Sum gjeld og egenkapital 374.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 355.000
Likviditetsgrad 1 19.7
Likviditetsgrad 2 19.7
Soliditet 94.9
Resultatgrad -12.5
Rentedekningsgrad -34.0
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet -9.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex