Askøy Miljørens AS
Juridisk navn:  Askøy Miljørens AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56145903
Fax: 56145903
5315 Herdla 5315 Herdla
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 981694465
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 1/11/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Tonheim Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.88%
Resultat  
  
4.33%
Egenkapital  
  
-22.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.753.000 5.333.000 5.713.000 5.330.000 4.174.000
Resultat: 1.928.000 1.848.000 2.245.000 2.039.000 1.282.000
Egenkapital: 1.815.000 2.331.000 2.443.000 3.760.000 2.275.000
Regnskap for  Askøy Miljørens AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.753.000 5.333.000 5.713.000 5.330.000 4.174.000
Driftskostnader -3.837.000 -3.502.000 -3.484.000 -3.317.000 -2.938.000
Driftsresultat 1.916.000 1.832.000 2.229.000 2.013.000 1.237.000
Finansinntekter 12.000 16.000 17.000 27.000 49.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 -4.000
Finans 12.000 16.000 16.000 26.000 45.000
Resultat før skatt 1.928.000 1.848.000 2.245.000 2.039.000 1.282.000
Skattekostnad -443.000 -444.000 -562.000 -553.000 -346.000
Årsresultat 1.484.000 1.404.000 1.683.000 1.485.000 936.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 435.000 483.000 538.000 600.000 703.000
Sum omløpsmidler 1.952.000 3.862.000 5.714.000 4.372.000 5.202.000
Sum eiendeler 2.387.000 4.345.000 6.252.000 4.972.000 5.905.000
Sum opptjent egenkapital 1.615.000 2.131.000 2.243.000 3.560.000 2.075.000
Sum egenkapital 1.815.000 2.331.000 2.443.000 3.760.000 2.275.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 570.000 2.014.000 3.809.000 1.212.000 3.631.000
Sum gjeld og egenkapital 2.386.000 4.345.000 6.252.000 4.972.000 5.906.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.753.000 5.333.000 5.713.000 5.330.000 4.174.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.753.000 5.333.000 5.713.000 5.330.000 4.174.000
Varekostnad -2.444.000 -2.663.000 -2.366.000 -1.994.000 -2.028.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -42.000 -42.000 -47.000 -92.000 -90.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.351.000 -797.000 -1.071.000 -1.231.000 -820.000
Driftskostnader -3.837.000 -3.502.000 -3.484.000 -3.317.000 -2.938.000
Driftsresultat 1.916.000 1.832.000 2.229.000 2.013.000 1.237.000
Finansinntekter 12.000 16.000 17.000 27.000 49.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 -4.000
Finans 12.000 16.000 16.000 26.000 45.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.516.000 -3.000.000 0 -3.000.000
Årsresultat 1.484.000 1.404.000 1.683.000 1.485.000 936.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 7.000 20.000 35.000 46.000
Fast eiendom 435.000 477.000 518.000 560.000 602.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 5.000 55.000
Sum varige driftsmidler 435.000 477.000 518.000 565.000 657.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 435.000 483.000 538.000 600.000 703.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 538.000 387.000 518.000 335.000 116.000
Andre fordringer 249.000 1.516.000 3.574.000 2.519.000 3.258.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.165.000 1.958.000 1.621.000 1.518.000 1.828.000
Sum omløpsmidler 1.952.000 3.862.000 5.714.000 4.372.000 5.202.000
Sum eiendeler 2.387.000 4.345.000 6.252.000 4.972.000 5.905.000
Sum opptjent egenkapital 1.615.000 2.131.000 2.243.000 3.560.000 2.075.000
Sum egenkapital 1.815.000 2.331.000 2.443.000 3.760.000 2.275.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 30.000 30.000 38.000 425.000 46.000
Betalbar skatt 435.000 431.000 547.000 542.000 330.000
Skyldig offentlige avgifter 105.000 37.000 0 22.000 32.000
Utbytte 0 -1.516.000 -3.000.000 0 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 223.000 223.000 223.000
Sum kortsiktig gjeld 570.000 2.014.000 3.809.000 1.212.000 3.631.000
Sum gjeld og egenkapital 2.386.000 4.345.000 6.252.000 4.972.000 5.906.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.382.000 1.848.000 1.905.000 3.160.000 1.571.000
Likviditetsgrad 1 3.4 1.9 1.5 3.6 1.4
Likviditetsgrad 2 3.4 1.9 1.5 3.7 1.5
Soliditet 76.1 53.6 39.1 75.6 38.5
Resultatgrad 33.3 34.4 3 37.8 29.6
Rentedekningsgrad 2 2040.0 321.5
Gjeldsgrad 0.3 0.9 1.6 0.3 1.6
Total kapitalrentabilitet 80.8 42.5 35.9 41.0 21.8
Signatur
04.06.2007
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex