Asbjørn M Skoglund AS
Juridisk navn:  Asbjørn M Skoglund AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69133460
Nordbyveien 87 Nordbyveien 87 Fax: 69133470
1734 Hafslundsøy 1734 Hafslundsøy
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 915974635
Aksjekapital: 1.160.500 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 6/1/1969 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Østfold DA
Regnskapsfører: Eilertsen Revisjon Og Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.84%
Resultat  
  
-48.41%
Egenkapital  
  
1800%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.069.000 14.029.000 13.115.000 13.109.000 14.141.000
Resultat: 162.000 314.000 260.000 134.000 -553.000
Egenkapital: 171.000 9.000 -304.000 -445.000 -579.000
Regnskap for  Asbjørn M Skoglund AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.069.000 14.029.000 13.115.000 13.109.000 14.141.000
Driftskostnader -12.777.000 -13.602.000 -12.725.000 -12.831.000 -14.546.000
Driftsresultat 291.000 427.000 390.000 278.000 -405.000
Finansinntekter 9.000 30.000 15.000 10.000 11.000
Finanskostnader -138.000 -143.000 -146.000 -153.000 -159.000
Finans -129.000 -113.000 -131.000 -143.000 -148.000
Resultat før skatt 162.000 314.000 260.000 134.000 -553.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 162.000 314.000 260.000 134.000 -553.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.418.000 1.547.000 1.684.000 2.000.000 2.147.000
Sum omløpsmidler 2.708.000 2.290.000 2.029.000 1.837.000 1.631.000
Sum eiendeler 4.126.000 3.837.000 3.713.000 3.837.000 3.778.000
Sum opptjent egenkapital -989.000 -1.151.000 -1.465.000 -1.606.000 -1.739.000
Sum egenkapital 171.000 9.000 -304.000 -445.000 -579.000
Sum langsiktig gjeld 1.871.000 2.009.000 2.202.000 2.402.000 2.596.000
Sum kortsiktig gjeld 2.084.000 1.819.000 1.817.000 1.881.000 1.762.000
Sum gjeld og egenkapital 4.127.000 3.838.000 3.715.000 3.838.000 3.780.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.735.000 13.663.000 12.771.000 12.754.000 13.824.000
Andre inntekter 334.000 366.000 343.000 355.000 316.000
Driftsinntekter 13.069.000 14.029.000 13.115.000 13.109.000 14.141.000
Varekostnad -3.566.000 -4.025.000 -3.598.000 -3.687.000 -4.115.000
Lønninger -6.778.000 -7.151.000 -6.870.000 -6.778.000 -7.861.000
Avskrivning -163.000 -204.000 -215.000 -225.000 -292.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.270.000 -2.222.000 -2.042.000 -2.141.000 -2.278.000
Driftskostnader -12.777.000 -13.602.000 -12.725.000 -12.831.000 -14.546.000
Driftsresultat 291.000 427.000 390.000 278.000 -405.000
Finansinntekter 9.000 30.000 15.000 10.000 11.000
Finanskostnader -138.000 -143.000 -146.000 -153.000 -159.000
Finans -129.000 -113.000 -131.000 -143.000 -148.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 162.000 314.000 260.000 134.000 -553.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.296.000 1.402.000 1.508.000 1.614.000 1.719.000
Maskiner anlegg 35.000 52.000 33.000 43.000 13.000
Driftsløsøre 51.000 91.000 142.000 250.000 363.000
Sum varige driftsmidler 1.382.000 1.546.000 1.683.000 1.907.000 2.095.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.000 1.000 1.000 94.000 52.000
Sum anleggsmidler 1.418.000 1.547.000 1.684.000 2.000.000 2.147.000
Varebeholdning 1.248.000 1.202.000 1.120.000 1.143.000 1.046.000
Kundefordringer 457.000 481.000 355.000 234.000 234.000
Andre fordringer 199.000 142.000 171.000 152.000 156.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 804.000 464.000 384.000 308.000 196.000
Sum omløpsmidler 2.708.000 2.290.000 2.029.000 1.837.000 1.631.000
Sum eiendeler 4.126.000 3.837.000 3.713.000 3.837.000 3.778.000
Sum opptjent egenkapital -989.000 -1.151.000 -1.465.000 -1.606.000 -1.739.000
Sum egenkapital 171.000 9.000 -304.000 -445.000 -579.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 35.000 0 0 204.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.871.000 2.009.000 2.202.000 2.402.000 2.596.000
Leverandørgjeld 543.000 366.000 478.000 471.000 359.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 627.000 657.000 668.000 563.000 672.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 880.000 796.000 670.000 643.000 731.000
Sum kortsiktig gjeld 2.084.000 1.819.000 1.817.000 1.881.000 1.762.000
Sum gjeld og egenkapital 4.127.000 3.838.000 3.715.000 3.838.000 3.780.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 624.000 471.000 212.000 -44.000 -131.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.1 1.0 0.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4
Soliditet 4.1 0.2 -8.2 -11.6 -15.3
Resultatgrad 2.2 3 3 2.1 -2.9
Rentedekningsgrad 2.1 3 2.7 1.9 -2.5
Gjeldsgrad 23.1 425.3 -13.2 -9.6 -7.5
Total kapitalrentabilitet 7.3 11.9 10.9 7.5 -10.4
Signatur
28.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
06.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex