Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Varme Og Sanitær
Juridisk navn:  As Varme Og Sanitær
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78991297
Postboks 182 Hans Væggers Vei 19 Fax: 78992554
9915 Kirkenes 9901 Kirkenes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Sør-Varanger
Org.nr: 917080518
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/21/1962
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kn Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.2%
Resultat  
  
60.32%
Egenkapital  
  
-25.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.044.000 3.428.000 3.463.000 3.679.000 2.944.000
Resultat: -50.000 -126.000 -280.000 12.000 -33.000
Egenkapital: 143.000 193.000 319.000 599.000 587.000
Regnskap for  As Varme Og Sanitær
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.044.000 3.428.000 3.463.000 3.679.000 2.944.000
Driftskostnader -3.050.000 -3.525.000 -3.668.000 -3.630.000 -2.943.000
Driftsresultat -6.000 -98.000 -206.000 49.000 1.000
Finansinntekter 1.000 15.000 5.000 8.000 10.000
Finanskostnader -46.000 -44.000 -79.000 -46.000 -44.000
Finans -45.000 -29.000 -74.000 -38.000 -34.000
Resultat før skatt -50.000 -126.000 -280.000 12.000 -33.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -50.000 -126.000 -280.000 12.000 -33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.000 97.000 157.000 217.000 277.000
Sum omløpsmidler 1.412.000 1.604.000 1.739.000 1.386.000 1.485.000
Sum eiendeler 1.458.000 1.701.000 1.896.000 1.603.000 1.762.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 -578.000 -452.000 -172.000 -184.000
Sum egenkapital 143.000 193.000 319.000 599.000 587.000
Sum langsiktig gjeld 776.000 857.000 939.000 477.000 542.000
Sum kortsiktig gjeld 539.000 650.000 637.000 527.000 633.000
Sum gjeld og egenkapital 1.458.000 1.700.000 1.895.000 1.603.000 1.762.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.042.000 3.429.000 3.462.000 3.676.000 2.944.000
Andre inntekter 2.000 -1.000 0 4.000 0
Driftsinntekter 3.044.000 3.428.000 3.463.000 3.679.000 2.944.000
Varekostnad -998.000 -1.331.000 -1.349.000 -1.207.000 -641.000
Lønninger -1.263.000 -1.434.000 -1.607.000 -1.682.000 -1.600.000
Avskrivning -51.000 -60.000 -60.000 -60.000 -90.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -738.000 -700.000 -652.000 -681.000 -612.000
Driftskostnader -3.050.000 -3.525.000 -3.668.000 -3.630.000 -2.943.000
Driftsresultat -6.000 -98.000 -206.000 49.000 1.000
Finansinntekter 1.000 15.000 5.000 8.000 10.000
Finanskostnader -46.000 -44.000 -79.000 -46.000 -44.000
Finans -45.000 -29.000 -74.000 -38.000 -34.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -50.000 -126.000 -280.000 12.000 -33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 43.000 65.000 87.000 109.000 133.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 29.000 67.000 105.000 141.000
Sum varige driftsmidler 43.000 93.000 153.000 214.000 273.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 46.000 97.000 157.000 217.000 277.000
Varebeholdning 907.000 929.000 922.000 972.000 929.000
Kundefordringer 301.000 237.000 598.000 385.000 468.000
Andre fordringer 41.000 44.000 21.000 12.000 66.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 163.000 395.000 198.000 17.000 23.000
Sum omløpsmidler 1.412.000 1.604.000 1.739.000 1.386.000 1.485.000
Sum eiendeler 1.458.000 1.701.000 1.896.000 1.603.000 1.762.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 -578.000 -452.000 -172.000 -184.000
Sum egenkapital 143.000 193.000 319.000 599.000 587.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 776.000 857.000 939.000 477.000 542.000
Leverandørgjeld 229.000 204.000 237.000 196.000 279.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 79.000 188.000 99.000 124.000 122.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 232.000 259.000 302.000 208.000 231.000
Sum kortsiktig gjeld 539.000 650.000 637.000 527.000 633.000
Sum gjeld og egenkapital 1.458.000 1.700.000 1.895.000 1.603.000 1.762.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 873.000 954.000 1.102.000 859.000 852.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2 2.7 2.6 2.3
Likviditetsgrad 2 0.9 1 1.3 0.8 0.9
Soliditet 9.8 11.4 16.8 37.4 33.3
Resultatgrad -0.2 -2.9 -5.9 1.3 0.0
Rentedekningsgrad -0.1 -2.2 -2.6 1.1 0.3
Gjeldsgrad 9.2 7.8 4.9 1.7 2.0
Total kapitalrentabilitet -0.3 -4.9 -10.6 3.6 0.6
Signatur
03.01.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.01.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex