As Trio
Juridisk navn:  As Trio
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70138877
Postboks 5116 Kviltunvegen, Triokaia Fax: 70122707
6021 Ålesund 6009 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 916876661
Aksjekapital: 110.000 NOK
Etableringsdato: 10/14/1946
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kjetil Standal
Utvikling:
Omsetning  
  
26.02%
Resultat  
  
48.74%
Egenkapital  
  
20.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 310.000 246.000 259.000 328.000 240.000
Resultat: 177.000 119.000 101.000 139.000 105.000
Egenkapital: 818.000 680.000 588.000 512.000 408.000
Regnskap for  As Trio
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 310.000 246.000 259.000 328.000 240.000
Driftskostnader -133.000 -128.000 -160.000 -189.000 -136.000
Driftsresultat 176.000 119.000 100.000 139.000 105.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Resultat før skatt 177.000 119.000 101.000 139.000 105.000
Skattekostnad -39.000 -27.000 -24.000 -35.000 -28.000
Årsresultat 138.000 92.000 76.000 104.000 77.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 863.000 713.000 624.000 555.000 454.000
Sum eiendeler 863.000 713.000 624.000 555.000 454.000
Sum opptjent egenkapital 708.000 570.000 478.000 402.000 298.000
Sum egenkapital 818.000 680.000 588.000 512.000 408.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 45.000 33.000 36.000 44.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 863.000 713.000 624.000 556.000 455.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 152.000 92.000 109.000 182.000 98.000
Andre inntekter 158.000 154.000 150.000 146.000 142.000
Driftsinntekter 310.000 246.000 259.000 328.000 240.000
Varekostnad -46.000 -47.000 -46.000 0 0
Lønninger 0 0 0 -69.000 -40.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -87.000 -81.000 -114.000 -120.000 -96.000
Driftskostnader -133.000 -128.000 -160.000 -189.000 -136.000
Driftsresultat 176.000 119.000 100.000 139.000 105.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 138.000 92.000 76.000 104.000 77.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 2.000 0 4.000
Andre fordringer 4.000 8.000 15.000 0 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 859.000 706.000 608.000 555.000 444.000
Sum omløpsmidler 863.000 713.000 624.000 555.000 454.000
Sum eiendeler 863.000 713.000 624.000 555.000 454.000
Sum opptjent egenkapital 708.000 570.000 478.000 402.000 298.000
Sum egenkapital 818.000 680.000 588.000 512.000 408.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 0 6.000 0 1.000
Betalbar skatt 39.000 27.000 24.000 35.000 28.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 3.000 14.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 6.000 6.000 6.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 45.000 33.000 36.000 44.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 863.000 713.000 624.000 556.000 455.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 818.000 680.000 588.000 511.000 407.000
Likviditetsgrad 1 19.2 21.6 17.3 12.6 9.7
Likviditetsgrad 2 19.2 21.6 17.3 12.6 9.7
Soliditet 94.8 95.4 94.2 92.1 89.7
Resultatgrad 56.8 48.4 38.6 42.4 43.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 20.5 16.8 16.2 25.2 23.1
Signatur
03.09.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex