Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Ths Angellsgt 22
Juridisk navn:  As Ths Angellsgt 22
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73535693
C/O Heglund Holding Sluppenvegen 2 Thomas Angells Gate 22 Fax: 73516724
7037 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 921232543
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 8/12/1957
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Holden Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.18%
Resultat  
  
32.18%
Egenkapital  
  
2.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.432.000 4.531.000 4.300.000 4.785.000 4.134.000
Resultat: 2.033.000 1.538.000 1.623.000 2.004.000 1.095.000
Egenkapital: 2.547.000 2.475.000 1.938.000 745.000 -1.208.000
Regnskap for  As Ths Angellsgt 22
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.432.000 4.531.000 4.300.000 4.785.000 4.134.000
Driftskostnader -1.267.000 -1.545.000 -1.399.000 -1.398.000 -1.565.000
Driftsresultat 3.165.000 2.986.000 2.901.000 3.387.000 2.570.000
Finansinntekter 316.000 79.000 423.000 413.000 408.000
Finanskostnader -1.448.000 -1.526.000 -1.700.000 -1.796.000 -1.883.000
Finans -1.132.000 -1.447.000 -1.277.000 -1.383.000 -1.475.000
Resultat før skatt 2.033.000 1.538.000 1.623.000 2.004.000 1.095.000
Skattekostnad -461.000 -378.000 -429.000 -637.000 -296.000
Årsresultat 1.572.000 1.161.000 1.193.000 1.367.000 799.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.197.000 27.492.000 28.002.000 28.052.000 28.655.000
Sum omløpsmidler 3.076.000 3.042.000 2.805.000 2.980.000 2.075.000
Sum eiendeler 30.273.000 30.534.000 30.807.000 31.032.000 30.730.000
Sum opptjent egenkapital 72.000 0 -537.000 -1.731.000 -3.098.000
Sum egenkapital 2.547.000 2.475.000 1.938.000 745.000 -1.208.000
Sum langsiktig gjeld 25.645.000 26.917.000 28.333.000 29.750.000 31.167.000
Sum kortsiktig gjeld 2.079.000 1.142.000 535.000 537.000 772.000
Sum gjeld og egenkapital 30.271.000 30.534.000 30.806.000 31.031.000 30.731.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 4.432.000 4.531.000 4.300.000 4.785.000 4.134.000
Driftsinntekter 4.432.000 4.531.000 4.300.000 4.785.000 4.134.000
Varekostnad -832.000 -962.000 -922.000 -885.000 -711.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -202.000 -201.000 -199.000 -256.000 -275.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -233.000 -382.000 -278.000 -257.000 -579.000
Driftskostnader -1.267.000 -1.545.000 -1.399.000 -1.398.000 -1.565.000
Driftsresultat 3.165.000 2.986.000 2.901.000 3.387.000 2.570.000
Finansinntekter 316.000 79.000 423.000 413.000 408.000
Finanskostnader -1.448.000 -1.526.000 -1.700.000 -1.796.000 -1.883.000
Finans -1.132.000 -1.447.000 -1.277.000 -1.383.000 -1.475.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -623.000 0 0 0
Årsresultat 1.572.000 1.161.000 1.193.000 1.367.000 799.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 193.000 571.000 1.000.000 1.832.000
Fast eiendom 7.921.000 8.080.000 8.239.000 8.216.000 8.358.000
Maskiner anlegg 82.000 124.000 166.000 218.000 248.000
Driftsløsøre 26.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.029.000 8.203.000 8.404.000 8.435.000 8.607.000
Sum finansielle anleggsmidler 19.168.000 19.095.000 19.026.000 18.617.000 18.216.000
Sum anleggsmidler 27.197.000 27.492.000 28.002.000 28.052.000 28.655.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 248.000 321.000 141.000 135.000 115.000
Andre fordringer 34.000 58.000 35.000 33.000 90.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.794.000 2.663.000 2.329.000 2.031.000 426.000
Sum omløpsmidler 3.076.000 3.042.000 2.805.000 2.980.000 2.075.000
Sum eiendeler 30.273.000 30.534.000 30.807.000 31.032.000 30.730.000
Sum opptjent egenkapital 72.000 0 -537.000 -1.731.000 -3.098.000
Sum egenkapital 2.547.000 2.475.000 1.938.000 745.000 -1.208.000
Sum avsetninger til forpliktelser 145.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 25.645.000 26.917.000 28.333.000 29.750.000 31.167.000
Leverandørgjeld 129.000 184.000 165.000 119.000 310.000
Betalbar skatt 122.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -623.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 329.000 335.000 370.000 418.000 462.000
Sum kortsiktig gjeld 2.079.000 1.142.000 535.000 537.000 772.000
Sum gjeld og egenkapital 30.271.000 30.534.000 30.806.000 31.031.000 30.731.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 997.000 1.900.000 2.270.000 2.443.000 1.303.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2.7 5.2 5.5 2.7
Likviditetsgrad 2 1.5 2.7 5.2 5.6 2.7
Soliditet 8.4 8.1 6.3 2.4 -3.9
Resultatgrad 71.4 65.9 67.5 70.8 62.2
Rentedekningsgrad 2.2 2 1.7 2.1 1.6
Gjeldsgrad 10.9 11.3 14.9 40.7 -26.4
Total kapitalrentabilitet 11.5 1 10.8 12.2 9.7
Signatur
13.12.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
13.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex