Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Sunde Bakeri & Konditori
Juridisk navn:  As Sunde Bakeri & Konditori
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53471720
Geilovegen 1 Fax: 53471744
5451 Valen 5450 Sunde I Sunnhordland
Fylke: Kommune:
Vestland Kvinnherad
Org.nr: 914918596
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1975 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Halsnøy Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-34.04%
Resultat  
  
76%
Egenkapital  
  
-8.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 31.000 47.000 74.000 43.000 553.000
Resultat: -6.000 -25.000 60.000 -48.000 396.000
Egenkapital: -89.000 -82.000 -58.000 -118.000 -70.000
Regnskap for  As Sunde Bakeri & Konditori
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 31.000 47.000 74.000 43.000 553.000
Driftskostnader -23.000 -57.000 3.000 -74.000 -137.000
Driftsresultat 9.000 -9.000 78.000 -30.000 416.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -16.000 -17.000 -18.000 -21.000
Finans -15.000 -16.000 -17.000 -18.000 -21.000
Resultat før skatt -6.000 -25.000 60.000 -48.000 396.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -25.000 60.000 -48.000 396.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.000 86.000 52.000 59.000 65.000
Sum omløpsmidler 9.000 11.000 -27.000 -43.000 290.000
Sum eiendeler 53.000 97.000 25.000 16.000 355.000
Sum opptjent egenkapital -489.000 -482.000 -458.000 -518.000 -470.000
Sum egenkapital -89.000 -82.000 -58.000 -118.000 -70.000
Sum langsiktig gjeld 139.000 177.000 84.000 107.000 256.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 2.000 -1.000 27.000 168.000
Sum gjeld og egenkapital 52.000 97.000 25.000 16.000 354.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.000 47.000 74.000 43.000 161.000
Andre inntekter 0 0 0 0 391.000
Driftsinntekter 31.000 47.000 74.000 43.000 553.000
Varekostnad 0 0 0 0 -25.000
Lønninger 0 0 32.000 0 -1.000
Avskrivning -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -50.000 -22.000 -67.000 -110.000
Driftskostnader -23.000 -57.000 3.000 -74.000 -137.000
Driftsresultat 9.000 -9.000 78.000 -30.000 416.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -16.000 -17.000 -18.000 -21.000
Finans -15.000 -16.000 -17.000 -18.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -25.000 60.000 -48.000 396.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 39.000 46.000 52.000 59.000 65.000
Sum varige driftsmidler 39.000 46.000 52.000 59.000 65.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 40.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 44.000 86.000 52.000 59.000 65.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 11.000 0 9.000 13.000
Andre fordringer 9.000 0 32.000 42.000 51.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 226.000
Sum omløpsmidler 9.000 11.000 -27.000 -43.000 290.000
Sum eiendeler 53.000 97.000 25.000 16.000 355.000
Sum opptjent egenkapital -489.000 -482.000 -458.000 -518.000 -470.000
Sum egenkapital -89.000 -82.000 -58.000 -118.000 -70.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 139.000 177.000 84.000 107.000 256.000
Leverandørgjeld 1.000 2.000 1.000 3.000 68.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 2.000 0 6.000 8.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -2.000 -2.000 -2.000 19.000 92.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 2.000 -1.000 27.000 168.000
Sum gjeld og egenkapital 52.000 97.000 25.000 16.000 354.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.000 9.000 -26.000 -70.000 122.000
Likviditetsgrad 1 4.5 5.5 2 -1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 4.5 5.5 2 -1.6 1.8
Soliditet -171.2 -84.5 -737.5 -19.8
Resultatgrad 2 -19.1 105.4 -69.8 75.2
Rentedekningsgrad 0.6 -0.6 4.6 -1.7 19.8
Gjeldsgrad -1.6 -2.2 -1.4 -1.1 -6.1
Total kapitalrentabilitet 17.3 -9.3 3 -187.5 117.5
Signatur
14.10.2013
STYRELEIAR ÅLEINE.
JOHN TOFTE
Prokurister
14.10.2013
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex