As Resell Design
Juridisk navn:  As Resell Design
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skippergaten 13 Skippergaten 13 Fax:
1630 Gamle Fredrikstad 1630 Gamle Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 940746086
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/1986 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.14%
Resultat  
  
-18.33%
Egenkapital  
  
11.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 58.000 70.000 13.000 7.000 7.000
Resultat: 49.000 60.000 -10.000 -22.000 0
Egenkapital: 356.000 318.000 264.000 275.000 297.000
Regnskap for  As Resell Design
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 58.000 70.000 13.000 7.000 7.000
Driftskostnader -10.000 -11.000 -24.000 -30.000 -9.000
Driftsresultat 48.000 60.000 -11.000 -23.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 2.000
Resultat før skatt 49.000 60.000 -10.000 -22.000 0
Skattekostnad -11.000 -6.000 0 0 0
Årsresultat 38.000 54.000 -10.000 -22.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 373.000 328.000 264.000 275.000 297.000
Sum eiendeler 373.000 328.000 264.000 275.000 297.000
Sum opptjent egenkapital 256.000 218.000 164.000 175.000 197.000
Sum egenkapital 356.000 318.000 264.000 275.000 297.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000 10.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 373.000 328.000 264.000 275.000 297.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 58.000 70.000 13.000 7.000 7.000
Driftsinntekter 58.000 70.000 13.000 7.000 7.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -11.000 -24.000 -30.000 -9.000
Driftskostnader -10.000 -11.000 -24.000 -30.000 -9.000
Driftsresultat 48.000 60.000 -11.000 -23.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 38.000 54.000 -10.000 -22.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 32.000 32.000 0 100.000 0
Kundefordringer 13.000 19.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 328.000 277.000 264.000 175.000 297.000
Sum omløpsmidler 373.000 328.000 264.000 275.000 297.000
Sum eiendeler 373.000 328.000 264.000 275.000 297.000
Sum opptjent egenkapital 256.000 218.000 164.000 175.000 197.000
Sum egenkapital 356.000 318.000 264.000 275.000 297.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 11.000 6.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 3.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000 10.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 373.000 328.000 264.000 275.000 297.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 356.000 318.000 264.000 275.000 297.000
Likviditetsgrad 1 21.9 32.8
Likviditetsgrad 2 20.1 29.6 0 0 0.0
Soliditet 95.4 9 1 1 100.0
Resultatgrad 82.8 85.7 -84.6 -328.6 -28.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 12.9 18.3 -4.2 0.0
Signatur
25.10.2013
SELSKAPET TEGNES AV STYREFORMANNEN
ALENE, ELLER AV TO
STYREMEDLEMMER I FORENING.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex