As P Ltz aass
Juridisk navn:  As P Ltz aass
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32266000
Postboks 1530 Ole Steens Gate 10 Fax: 32266099
3007 Drammen 3015 Drammen
Fylke: Kommune:
Buskerud Drammen
Org.nr: 910077090
Aksjekapital: 3.225.930 NOK
Etableringsdato: 11/19/1904
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.55%
Resultat  
  
139.37%
Egenkapital  
  
10.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 25.300.000 25.962.000 23.075.000 23.960.000 26.902.000
Resultat: 33.794.000 14.118.000 10.321.000 12.055.000 23.631.000
Egenkapital: 266.537.000 241.190.000 234.734.000 230.930.000 225.364.000
Regnskap for  As P Ltz aass
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 25.300.000 25.962.000 23.075.000 23.960.000 26.902.000
Driftskostnader -10.576.000 -10.511.000 -11.062.000 -10.047.000 -13.200.000
Driftsresultat 14.724.000 15.451.000 12.013.000 13.913.000 13.702.000
Finansinntekter 20.249.000 281.000 249.000 422.000 12.150.000
Finanskostnader -1.179.000 -1.614.000 -1.941.000 -2.280.000 -2.221.000
Finans 19.070.000 -1.333.000 -1.692.000 -1.858.000 9.929.000
Resultat før skatt 33.794.000 14.118.000 10.321.000 12.055.000 23.631.000
Skattekostnad -2.640.000 -2.823.000 -2.001.000 -2.134.000 -10.660.000
Årsresultat 31.154.000 11.295.000 8.320.000 9.921.000 12.971.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 283.567.000 288.710.000 293.547.000 296.580.000 292.737.000
Sum omløpsmidler 45.507.000 17.210.000 32.427.000 29.770.000 46.115.000
Sum eiendeler 329.074.000 305.920.000 325.974.000 326.350.000 338.852.000
Sum opptjent egenkapital 263.311.000 237.964.000 231.508.000 227.704.000 222.138.000
Sum egenkapital 266.537.000 241.190.000 234.734.000 230.930.000 225.364.000
Sum langsiktig gjeld 52.053.000 55.012.000 82.738.000 85.567.000 87.911.000
Sum kortsiktig gjeld 10.484.000 9.718.000 8.502.000 9.853.000 25.577.000
Sum gjeld og egenkapital 329.074.000 305.920.000 325.974.000 326.350.000 338.852.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 25.300.000 25.962.000 23.075.000 23.960.000 26.902.000
Driftsinntekter 25.300.000 25.962.000 23.075.000 23.960.000 26.902.000
Varekostnad 0 0 -523.000 0 0
Lønninger -84.000 -74.000 -60.000 -128.000 -147.000
Avskrivning -5.143.000 -5.142.000 -5.032.000 -4.414.000 -3.992.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.349.000 -5.295.000 -5.447.000 -5.505.000 -9.061.000
Driftskostnader -10.576.000 -10.511.000 -11.062.000 -10.047.000 -13.200.000
Driftsresultat 14.724.000 15.451.000 12.013.000 13.913.000 13.702.000
Finansinntekter 20.249.000 281.000 249.000 422.000 12.150.000
Finanskostnader -1.179.000 -1.614.000 -1.941.000 -2.280.000 -2.221.000
Finans 19.070.000 -1.333.000 -1.692.000 -1.858.000 9.929.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -25.347.000 -4.839.000 -4.516.000 -4.355.000 -4.194.000
Årsresultat 31.154.000 11.295.000 8.320.000 9.921.000 12.971.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 172.707.000 177.850.000 182.687.000 185.720.000 155.419.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 28.046.000
Sum varige driftsmidler 172.707.000 177.850.000 182.687.000 185.720.000 183.465.000
Sum finansielle anleggsmidler 110.860.000 110.860.000 110.860.000 110.860.000 109.272.000
Sum anleggsmidler 283.567.000 288.710.000 293.547.000 296.580.000 292.737.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 121.000 311.000 510.000 220.000 389.000
Andre fordringer 20.667.000 411.000 130.000 46.000 12.882.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 24.719.000 16.488.000 31.787.000 29.504.000 32.844.000
Sum omløpsmidler 45.507.000 17.210.000 32.427.000 29.770.000 46.115.000
Sum eiendeler 329.074.000 305.920.000 325.974.000 326.350.000 338.852.000
Sum opptjent egenkapital 263.311.000 237.964.000 231.508.000 227.704.000 222.138.000
Sum egenkapital 266.537.000 241.190.000 234.734.000 230.930.000 225.364.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.003.000 12.862.000 13.488.000 14.217.000 14.461.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 52.053.000 55.012.000 82.738.000 85.567.000 87.911.000
Leverandørgjeld 211.000 270.000 155.000 866.000 940.000
Betalbar skatt 3.499.000 3.449.000 2.730.000 1.791.000 5.370.000
Skyldig offentlige avgifter 364.000 316.000 307.000 49.000 0
Utbytte -25.347.000 -4.839.000 -4.516.000 -4.355.000 -4.194.000
Annen kortsiktig gjeld 603.000 844.000 794.000 2.792.000 15.073.000
Sum kortsiktig gjeld 10.484.000 9.718.000 8.502.000 9.853.000 25.577.000
Sum gjeld og egenkapital 329.074.000 305.920.000 325.974.000 326.350.000 338.852.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 35.023.000 7.492.000 23.925.000 19.917.000 20.538.000
Likviditetsgrad 1 4.3 1.8 3.8 3.0 1.8
Likviditetsgrad 2 4.3 1.8 3.8 3.1 1.9
Soliditet 8 78.8 7 70.8 66.5
Resultatgrad 58.2 59.5 52.1 58.1 50.9
Rentedekningsgrad 12.5 9.6 6.2 6.3 11.6
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 10.6 5.1 3.8 4.4 7.6
Signatur
16.06.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
16.06.2017
PROKURA
AASS CHRISTIAN AUGUST KNUDSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex