As Olav N Eide Eftf Byggmester Sverre Kleive
Juridisk navn:  As Olav N Eide Eftf Byggmester Sverre Kleive
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55234129
Postboks 1738 Holbergsallmenningen 7B Fax: 55234033
5816 Bergen 5005 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 911303221
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/2/1972 1
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad As
Utvikling:
Omsetning  
  
100.68%
Resultat  
  
632.26%
Egenkapital  
  
11.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.209.000 3.094.000 3.532.000 4.203.000 4.009.000
Resultat: 227.000 31.000 393.000 132.000 200.000
Egenkapital: 1.691.000 1.512.000 1.488.000 1.191.000 1.098.000
Regnskap for  As Olav N Eide Eftf Byggmester Sverre Kleive
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.209.000 3.094.000 3.532.000 4.203.000 4.009.000
Driftskostnader -5.980.000 -3.060.000 -3.133.000 -4.060.000 -3.796.000
Driftsresultat 229.000 34.000 399.000 143.000 214.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -5.000 -11.000 -14.000
Finans -2.000 -3.000 -5.000 -11.000 -13.000
Resultat før skatt 227.000 31.000 393.000 132.000 200.000
Skattekostnad -48.000 -8.000 -97.000 -39.000 -55.000
Årsresultat 179.000 24.000 296.000 93.000 145.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 657.000 739.000 508.000 543.000 578.000
Sum omløpsmidler 2.168.000 1.451.000 1.889.000 1.306.000 1.183.000
Sum eiendeler 2.825.000 2.190.000 2.397.000 1.849.000 1.761.000
Sum opptjent egenkapital 1.591.000 1.412.000 1.388.000 1.091.000 998.000
Sum egenkapital 1.691.000 1.512.000 1.488.000 1.191.000 1.098.000
Sum langsiktig gjeld 15.000 15.000 15.000 55.000 86.000
Sum kortsiktig gjeld 1.119.000 663.000 894.000 602.000 576.000
Sum gjeld og egenkapital 2.825.000 2.190.000 2.397.000 1.848.000 1.760.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.129.000 3.034.000 3.532.000 4.203.000 4.009.000
Andre inntekter 80.000 60.000 0 0 0
Driftsinntekter 6.209.000 3.094.000 3.532.000 4.203.000 4.009.000
Varekostnad -4.111.000 -1.475.000 -1.586.000 -2.362.000 -1.602.000
Lønninger -1.581.000 -1.265.000 -1.330.000 -1.484.000 -1.952.000
Avskrivning -82.000 -103.000 -35.000 -35.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -206.000 -217.000 -182.000 -179.000 -207.000
Driftskostnader -5.980.000 -3.060.000 -3.133.000 -4.060.000 -3.796.000
Driftsresultat 229.000 34.000 399.000 143.000 214.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -5.000 -11.000 -14.000
Finans -2.000 -3.000 -5.000 -11.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 179.000 24.000 296.000 93.000 145.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 457.000 472.000 508.000 543.000 578.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 200.000 267.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 657.000 739.000 508.000 543.000 578.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 657.000 739.000 508.000 543.000 578.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.027.000 653.000 1.411.000 999.000 498.000
Andre fordringer 2.000 2.000 0 5.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.139.000 795.000 478.000 302.000 680.000
Sum omløpsmidler 2.168.000 1.451.000 1.889.000 1.306.000 1.183.000
Sum eiendeler 2.825.000 2.190.000 2.397.000 1.849.000 1.761.000
Sum opptjent egenkapital 1.591.000 1.412.000 1.388.000 1.091.000 998.000
Sum egenkapital 1.691.000 1.512.000 1.488.000 1.191.000 1.098.000
Sum avsetninger til forpliktelser 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.000 15.000 15.000 55.000 86.000
Leverandørgjeld 557.000 147.000 292.000 215.000 147.000
Betalbar skatt 48.000 8.000 97.000 39.000 55.000
Skyldig offentlige avgifter 298.000 283.000 330.000 211.000 204.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 216.000 224.000 176.000 138.000 170.000
Sum kortsiktig gjeld 1.119.000 663.000 894.000 602.000 576.000
Sum gjeld og egenkapital 2.825.000 2.190.000 2.397.000 1.848.000 1.760.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.049.000 788.000 995.000 704.000 607.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.2 2.1 2.2 2.1
Likviditetsgrad 2 1.9 2.2 2.1 2.2 2.1
Soliditet 59.9 6 62.1 64.4 62.4
Resultatgrad 3.7 1.1 11.3 3.4 5.3
Rentedekningsgrad 76.3 11.3 79.8 1 15.4
Gjeldsgrad 0.7 0.4 0.6 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 8.1 1.6 16.6 7.7 12.2
Signatur
21.09.2011
STYRETS FORMANN INNEHAR SELSKAPETS SIGNATUR.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex