Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Nils J Hansen & Sønn Mek Verksted
Juridisk navn:  As Nils J Hansen & Sønn Mek Verksted
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55946722
Nedre Austevollshella 41 Nedre Austevollshella 41 Fax: 55946723
5384 Torangsvåg 5384 Torangsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 939225633
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/1/1985
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-43.49%
Resultat  
  
-375.72%
Egenkapital  
  
-162.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.133.000 2.005.000 2.988.000 2.513.000 2.672.000
Resultat: -477.000 173.000 23.000 14.000 -53.000
Egenkapital: -179.000 286.000 155.000 140.000 133.000
Regnskap for  As Nils J Hansen & Sønn Mek Verksted
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.133.000 2.005.000 2.988.000 2.513.000 2.672.000
Driftskostnader -1.596.000 -1.822.000 -2.950.000 -2.485.000 -2.719.000
Driftsresultat -462.000 183.000 38.000 29.000 -47.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -10.000 -14.000 -14.000 -6.000
Finans -14.000 -10.000 -14.000 -14.000 -6.000
Resultat før skatt -477.000 173.000 23.000 14.000 -53.000
Skattekostnad 12.000 -42.000 -8.000 -7.000 13.000
Årsresultat -465.000 131.000 15.000 7.000 -40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.183.000 168.000 227.000 273.000 50.000
Sum omløpsmidler 1.125.000 367.000 778.000 638.000 643.000
Sum eiendeler 2.308.000 535.000 1.005.000 911.000 693.000
Sum opptjent egenkapital -279.000 186.000 55.000 40.000 33.000
Sum egenkapital -179.000 286.000 155.000 140.000 133.000
Sum langsiktig gjeld 2.050.000 154.000 201.000 252.000 0
Sum kortsiktig gjeld 436.000 95.000 649.000 518.000 561.000
Sum gjeld og egenkapital 2.307.000 535.000 1.005.000 910.000 694.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 794.000 2.005.000 2.945.000 2.513.000 2.672.000
Andre inntekter 339.000 0 43.000 0 0
Driftsinntekter 1.133.000 2.005.000 2.988.000 2.513.000 2.672.000
Varekostnad -463.000 -295.000 -371.000 -486.000 -481.000
Lønninger -430.000 -710.000 -1.742.000 -1.324.000 -1.543.000
Avskrivning -47.000 -33.000 -38.000 -38.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -656.000 -784.000 -799.000 -637.000 -690.000
Driftskostnader -1.596.000 -1.822.000 -2.950.000 -2.485.000 -2.719.000
Driftsresultat -462.000 183.000 38.000 29.000 -47.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -10.000 -14.000 -14.000 -6.000
Finans -14.000 -10.000 -14.000 -14.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -465.000 131.000 15.000 7.000 -40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 0 25.000 33.000 41.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.131.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 45.000 168.000 202.000 239.000 9.000
Sum varige driftsmidler 1.177.000 168.000 202.000 239.000 9.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.183.000 168.000 227.000 273.000 50.000
Varebeholdning 187.000 187.000 194.000 170.000 162.000
Kundefordringer 187.000 29.000 483.000 365.000 401.000
Andre fordringer 116.000 25.000 96.000 46.000 80.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 634.000 127.000 4.000 56.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.125.000 367.000 778.000 638.000 643.000
Sum eiendeler 2.308.000 535.000 1.005.000 911.000 693.000
Sum opptjent egenkapital -279.000 186.000 55.000 40.000 33.000
Sum egenkapital -179.000 286.000 155.000 140.000 133.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 6.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 58.000 0 241.000 82.000 2.000
Sum langsiktig gjeld 2.050.000 154.000 201.000 252.000 0
Leverandørgjeld 202.000 24.000 10.000 11.000 79.000
Betalbar skatt 0 10.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 113.000 8.000 87.000 249.000 254.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 63.000 53.000 310.000 176.000 226.000
Sum kortsiktig gjeld 436.000 95.000 649.000 518.000 561.000
Sum gjeld og egenkapital 2.307.000 535.000 1.005.000 910.000 694.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 689.000 272.000 129.000 120.000 82.000
Likviditetsgrad 1 2.6 3.9 1.2 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 2.2 1.9 0.9 1.0 0.9
Soliditet -7.8 53.5 15.4 15.4 19.2
Resultatgrad -40.8 9.1 1.3 1.2 -1.8
Rentedekningsgrad 18.3 2.7 2.1 -7.8
Gjeldsgrad -13.9 0.9 5.5 5.5 4.2
Total kapitalrentabilitet 34.2 3.8 3.2 -6.8
Signatur
23.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
23.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex