As Nave
Juridisk navn:  As Nave
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Alf Oddvar Bjånes C/o Alf Oddvar Bjånes Fax:
5393 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 953018500
Aksjekapital: 334.994 NOK
Etableringsdato: 9/18/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Fakta Revisjon AS
Regnskapsfører: Møgster Management As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
231.3%
Egenkapital  
  
9.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 144.000 144.000 142.000 236.000 263.000
Resultat: 9.041.000 -6.886.000 19.914.000 6.181.000 8.259.000
Egenkapital: 46.271.000 42.285.000 57.671.000 37.758.000 33.077.000
Regnskap for  As Nave
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 144.000 144.000 142.000 236.000 263.000
Driftskostnader -138.000 -148.000 -2.475.000 -130.000 -187.000
Driftsresultat 6.000 -4.000 -2.333.000 106.000 76.000
Finansinntekter 9.067.000 -5.106.000 22.333.000 5.789.000 8.346.000
Finanskostnader -32.000 -1.777.000 -87.000 285.000 -163.000
Finans 9.035.000 -6.883.000 22.246.000 6.074.000 8.183.000
Resultat før skatt 9.041.000 -6.886.000 19.914.000 6.181.000 8.259.000
Skattekostnad -56.000 0 0 0 0
Årsresultat 8.986.000 -6.886.000 19.914.000 6.181.000 8.259.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.812.000 7.383.000 6.157.000 11.201.000 10.061.000
Sum omløpsmidler 38.892.000 38.741.000 51.844.000 31.768.000 27.029.000
Sum eiendeler 46.704.000 46.124.000 58.001.000 42.969.000 37.090.000
Sum opptjent egenkapital 43.260.000 39.275.000 54.661.000 34.747.000 30.067.000
Sum egenkapital 46.271.000 42.285.000 57.671.000 37.758.000 33.077.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.700.000 3.900.000
Sum kortsiktig gjeld 433.000 3.839.000 330.000 1.511.000 113.000
Sum gjeld og egenkapital 46.703.000 46.124.000 58.001.000 42.968.000 37.090.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 144.000 144.000 142.000 236.000 263.000
Driftsinntekter 144.000 144.000 142.000 236.000 263.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -6.000 -28.000 -28.000 -54.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 -900.000 0 0
Andre driftskostnader -132.000 -120.000 -1.547.000 -76.000 -145.000
Driftskostnader -138.000 -148.000 -2.475.000 -130.000 -187.000
Driftsresultat 6.000 -4.000 -2.333.000 106.000 76.000
Finansinntekter 9.067.000 -5.106.000 22.333.000 5.789.000 8.346.000
Finanskostnader -32.000 -1.777.000 -87.000 285.000 -163.000
Finans 9.035.000 -6.883.000 22.246.000 6.074.000 8.183.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -3.500.000 0 -1.500.000 -53.000
Årsresultat 8.986.000 -6.886.000 19.914.000 6.181.000 8.259.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.068.000 3.068.000 3.068.000 7.192.000 6.400.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 6.000 34.000 124.000 178.000
Sum varige driftsmidler 3.068.000 3.074.000 3.102.000 7.316.000 6.578.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.744.000 4.309.000 3.055.000 3.885.000 3.483.000
Sum anleggsmidler 7.812.000 7.383.000 6.157.000 11.201.000 10.061.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 120.000 0 0
Andre fordringer 0 0 20.000 392.000 446.000
Sum investeringer 34.258.000 35.961.000 37.375.000 28.246.000 25.515.000
Kasse, bank 4.634.000 2.781.000 14.328.000 3.130.000 1.069.000
Sum omløpsmidler 38.892.000 38.741.000 51.844.000 31.768.000 27.029.000
Sum eiendeler 46.704.000 46.124.000 58.001.000 42.969.000 37.090.000
Sum opptjent egenkapital 43.260.000 39.275.000 54.661.000 34.747.000 30.067.000
Sum egenkapital 46.271.000 42.285.000 57.671.000 37.758.000 33.077.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.700.000 3.900.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 56.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -3.500.000 0 -1.500.000 -53.000
Annen kortsiktig gjeld 377.000 339.000 330.000 11.000 60.000
Sum kortsiktig gjeld 433.000 3.839.000 330.000 1.511.000 113.000
Sum gjeld og egenkapital 46.703.000 46.124.000 58.001.000 42.968.000 37.090.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 38.459.000 34.902.000 51.514.000 30.257.000 26.916.000
Likviditetsgrad 1 89.8 10.1 157.1 21.0 239.2
Likviditetsgrad 2 89.8 10.1 157.1 21.1 239.2
Soliditet 99.1 91.7 99.4 87.9 89.2
Resultatgrad 4.2 -2.8 44.9 28.9
Rentedekningsgrad 0.2 -26.8 -20.7 51.7
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 19.4 -11.1 34.5 13.7 22.7
Signatur
15.12.2008
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex