As Narvik Rørleggerforretning
Juridisk navn:  As Narvik Rørleggerforretning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76946040
Selsbanes Gate 59 Frydenlundgata 23 Fax: 76947021
8514 Narvik 8517 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 914529395
Aksjekapital: 320.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 5/24/1932
Foretakstype: AS
Revisor: Hålogaland Revisjon AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.54%
Resultat  
  
-112.6%
Egenkapital  
  
-3.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 18.285.000 18.957.000 13.661.000 20.171.000 16.922.000
Resultat: -171.000 1.357.000 147.000 -191.000 -106.000
Egenkapital: 3.869.000 3.990.000 2.960.000 2.847.000 3.004.000
Regnskap for  As Narvik Rørleggerforretning
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 18.285.000 18.957.000 13.661.000 20.171.000 16.922.000
Driftskostnader -18.565.000 -17.621.000 -13.533.000 -20.311.000 -17.016.000
Driftsresultat -280.000 1.337.000 127.000 -140.000 -93.000
Finansinntekter 114.000 26.000 27.000 3.000 1.000
Finanskostnader -6.000 -5.000 -8.000 -54.000 -13.000
Finans 108.000 21.000 19.000 -51.000 -12.000
Resultat før skatt -171.000 1.357.000 147.000 -191.000 -106.000
Skattekostnad 50.000 -327.000 -34.000 33.000 25.000
Årsresultat -121.000 1.030.000 113.000 -158.000 -81.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 510.000 267.000 217.000 351.000 576.000
Sum omløpsmidler 7.550.000 7.853.000 6.673.000 7.207.000 7.009.000
Sum eiendeler 8.060.000 8.120.000 6.890.000 7.558.000 7.585.000
Sum opptjent egenkapital 3.514.000 3.635.000 2.604.000 2.491.000 2.649.000
Sum egenkapital 3.869.000 3.990.000 2.960.000 2.847.000 3.004.000
Sum langsiktig gjeld 263.000 2.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.928.000 4.127.000 3.930.000 4.712.000 4.581.000
Sum gjeld og egenkapital 8.060.000 8.119.000 6.889.000 7.558.000 7.585.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.285.000 18.957.000 13.660.000 20.171.000 16.922.000
Andre inntekter 0 0 1.000 0 0
Driftsinntekter 18.285.000 18.957.000 13.661.000 20.171.000 16.922.000
Varekostnad -10.048.000 -10.299.000 -6.227.000 -11.908.000 -7.658.000
Lønninger -5.858.000 -4.618.000 -4.783.000 -5.785.000 -5.753.000
Avskrivning -71.000 -128.000 -149.000 -128.000 -131.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.588.000 -2.576.000 -2.374.000 -2.490.000 -2.864.000
Driftskostnader -18.565.000 -17.621.000 -13.533.000 -20.311.000 -17.016.000
Driftsresultat -280.000 1.337.000 127.000 -140.000 -93.000
Finansinntekter 114.000 26.000 27.000 3.000 1.000
Finanskostnader -6.000 -5.000 -8.000 -54.000 -13.000
Finans 108.000 21.000 19.000 -51.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -121.000 1.030.000 113.000 -158.000 -81.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 48.000 0 44.000 78.000 45.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 192.000 254.000 160.000 260.000 366.000
Sum varige driftsmidler 192.000 254.000 160.000 260.000 366.000
Sum finansielle anleggsmidler 270.000 13.000 13.000 13.000 165.000
Sum anleggsmidler 510.000 267.000 217.000 351.000 576.000
Varebeholdning 1.059.000 1.377.000 1.422.000 1.260.000 1.183.000
Kundefordringer 5.176.000 3.812.000 3.044.000 3.201.000 4.263.000
Andre fordringer 120.000 352.000 110.000 952.000 427.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.195.000 2.311.000 2.097.000 1.794.000 1.137.000
Sum omløpsmidler 7.550.000 7.853.000 6.673.000 7.207.000 7.009.000
Sum eiendeler 8.060.000 8.120.000 6.890.000 7.558.000 7.585.000
Sum opptjent egenkapital 3.514.000 3.635.000 2.604.000 2.491.000 2.649.000
Sum egenkapital 3.869.000 3.990.000 2.960.000 2.847.000 3.004.000
Sum avsetninger til forpliktelser 263.000 2.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 263.000 2.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.193.000 1.283.000 610.000 1.341.000 1.088.000
Betalbar skatt 0 280.000 0 0 162.000
Skyldig offentlige avgifter 685.000 626.000 696.000 608.000 646.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.050.000 1.938.000 2.625.000 2.762.000 2.686.000
Sum kortsiktig gjeld 3.928.000 4.127.000 3.930.000 4.712.000 4.581.000
Sum gjeld og egenkapital 8.060.000 8.119.000 6.889.000 7.558.000 7.585.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.622.000 3.726.000 2.743.000 2.495.000 2.428.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.9 1.7 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.7 1.6 1.3 1.3 1.3
Soliditet 4 49.1 4 37.7 39.6
Resultatgrad -1.5 7.1 0.9 -0.7 -0.5
Rentedekningsgrad -46.7 267.4 15.9 -2.5 -7.1
Gjeldsgrad 1.1 1 1.3 1.7 1.5
Total kapitalrentabilitet -2.1 16.8 2.2 -1.8 -1.2
Signatur
19.03.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
17.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex