As Mjøndalen Installasjon
Juridisk navn:  As Mjøndalen Installasjon
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32876796
Postboks 114 Stasjonsgata 10 Fax: 32876005
3051 Mjøndalen 3050 Mjøndalen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 914316618
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 11/1/1967
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.37%
Resultat  
  
-306.15%
Egenkapital  
  
-12.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.278.000 8.567.000 7.941.000 9.037.000 7.032.000
Resultat: -134.000 65.000 -102.000 47.000 37.000
Egenkapital: 962.000 1.097.000 1.043.000 1.145.000 1.116.000
Regnskap for  As Mjøndalen Installasjon
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.278.000 8.567.000 7.941.000 9.037.000 7.032.000
Driftskostnader -8.411.000 -8.497.000 -8.035.000 -8.974.000 -6.979.000
Driftsresultat -133.000 69.000 -94.000 64.000 52.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 3.000
Finanskostnader -2.000 -5.000 -9.000 -17.000 -18.000
Finans -1.000 -5.000 -9.000 -16.000 -15.000
Resultat før skatt -134.000 65.000 -102.000 47.000 37.000
Skattekostnad 0 -11.000 0 -18.000 0
Årsresultat -134.000 54.000 -102.000 29.000 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 60.000 75.000 113.000 225.000 337.000
Sum omløpsmidler 1.869.000 2.715.000 2.616.000 3.082.000 2.720.000
Sum eiendeler 1.929.000 2.790.000 2.729.000 3.307.000 3.057.000
Sum opptjent egenkapital 862.000 997.000 943.000 1.045.000 1.016.000
Sum egenkapital 962.000 1.097.000 1.043.000 1.145.000 1.116.000
Sum langsiktig gjeld 0 86.000 129.000 215.000 302.000
Sum kortsiktig gjeld 967.000 1.608.000 1.557.000 1.947.000 1.638.000
Sum gjeld og egenkapital 1.929.000 2.791.000 2.729.000 3.307.000 3.056.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.278.000 8.567.000 7.941.000 9.037.000 7.032.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.278.000 8.567.000 7.941.000 9.037.000 7.032.000
Varekostnad -3.440.000 -3.599.000 -2.732.000 -3.391.000 -2.509.000
Lønninger -3.957.000 -4.138.000 -4.431.000 -4.649.000 -3.675.000
Avskrivning -16.000 -68.000 -112.000 -112.000 -112.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -998.000 -692.000 -760.000 -822.000 -683.000
Driftskostnader -8.411.000 -8.497.000 -8.035.000 -8.974.000 -6.979.000
Driftsresultat -133.000 69.000 -94.000 64.000 52.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 3.000
Finanskostnader -2.000 -5.000 -9.000 -17.000 -18.000
Finans -1.000 -5.000 -9.000 -16.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -134.000 54.000 -102.000 29.000 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 41.000 50.000 60.000 69.000 79.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 25.000 53.000 156.000 258.000
Sum varige driftsmidler 60.000 75.000 113.000 225.000 337.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 60.000 75.000 113.000 225.000 337.000
Varebeholdning 81.000 892.000 1.150.000 1.158.000 1.034.000
Kundefordringer 441.000 708.000 208.000 595.000 742.000
Andre fordringer 1.000 1.000 28.000 28.000 71.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.347.000 1.115.000 1.231.000 1.301.000 873.000
Sum omløpsmidler 1.869.000 2.715.000 2.616.000 3.082.000 2.720.000
Sum eiendeler 1.929.000 2.790.000 2.729.000 3.307.000 3.057.000
Sum opptjent egenkapital 862.000 997.000 943.000 1.045.000 1.016.000
Sum egenkapital 962.000 1.097.000 1.043.000 1.145.000 1.116.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 86.000 129.000 215.000 302.000
Leverandørgjeld 149.000 356.000 227.000 440.000 296.000
Betalbar skatt 0 11.000 0 18.000 0
Skyldig offentlige avgifter 458.000 675.000 559.000 705.000 697.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 360.000 566.000 771.000 784.000 645.000
Sum kortsiktig gjeld 967.000 1.608.000 1.557.000 1.947.000 1.638.000
Sum gjeld og egenkapital 1.929.000 2.791.000 2.729.000 3.307.000 3.056.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 902.000 1.107.000 1.059.000 1.135.000 1.082.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.7 1.7 1 1.7
Likviditetsgrad 2 1.8 1.1 0.9 1 1.1
Soliditet 49.9 39.3 38.2 34.6 36.5
Resultatgrad -1.6 0.8 -1.2 0.7 0.7
Rentedekningsgrad -66.5 13.8 -10.4 3.8 3.1
Gjeldsgrad 1 1.5 1.6 1.9 1.7
Total kapitalrentabilitet -6.8 2.5 -3.4 2 1.8
Signatur
07.06.2006
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex