Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Lerums Saftfabrikk
Juridisk navn:  As Lerums Saftfabrikk
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57672022
Postboks 159 Kloppavegen 13 Fax:
6856 Sogndal 6854 Kaupanger
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Sogndal
Org.nr: 913856325
Aksjekapital: 109.000 NOK
Etableringsdato: 7/24/1919
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-58.33%
Egenkapital  
  
-26.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -19.000 -12.000 -11.000 -11.000 -10.000
Egenkapital: 52.000 71.000 83.000 62.000 73.000
Regnskap for  As Lerums Saftfabrikk
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -19.000 -12.000 -11.000 -11.000 -10.000
Driftsresultat -19.000 -12.000 -11.000 -11.000 -10.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -19.000 -12.000 -11.000 -11.000 -10.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 -12.000 -11.000 -11.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 52.000 71.000 83.000 63.000 73.000
Sum eiendeler 52.000 71.000 83.000 63.000 73.000
Sum opptjent egenkapital -57.000 -38.000 -26.000 -47.000 -36.000
Sum egenkapital 52.000 71.000 83.000 62.000 73.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 52.000 71.000 83.000 62.000 73.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -12.000 -11.000 -11.000 -10.000
Driftskostnader -19.000 -12.000 -11.000 -11.000 -10.000
Driftsresultat -19.000 -12.000 -11.000 -11.000 -10.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 -12.000 -11.000 -11.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 32.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 52.000 39.000 51.000 63.000 73.000
Sum omløpsmidler 52.000 71.000 83.000 63.000 73.000
Sum eiendeler 52.000 71.000 83.000 63.000 73.000
Sum opptjent egenkapital -57.000 -38.000 -26.000 -47.000 -36.000
Sum egenkapital 52.000 71.000 83.000 62.000 73.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 52.000 71.000 83.000 62.000 73.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 52.000 71.000 83.000 63.000 73.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -34.6 -16.9 -13.3 -17.7 -13.7
Signatur
08.02.2011
FORMANNEN I STYRET OG EIT ANNA STYREMEDLEM SINE UNDER-
SKRIFTER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex