Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Løvenstad Fyrings- Og Servicesentral
Juridisk navn:  As Løvenstad Fyrings- Og Servicesentral
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63890200
Postboks 323 Bjørnsons Gate 35 Fax: 63890201
2001 Lillestrøm 2003 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 926631144
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 3/8/1967 1
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Bori Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-126.39%
Egenkapital  
  
-4.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 600.000 1.452.000 5.775.000 5.864.000
Resultat: -109.000 413.000 1.088.000 -40.000 1.492.000
Egenkapital: 3.753.000 3.910.000 3.595.000 2.770.000 2.805.000
Regnskap for  As Løvenstad Fyrings- Og Servicesentral
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 600.000 1.452.000 5.775.000 5.864.000
Driftskostnader -184.000 -244.000 -411.000 -5.863.000 -4.423.000
Driftsresultat -184.000 356.000 1.040.000 -88.000 1.441.000
Finansinntekter 75.000 58.000 48.000 49.000 52.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans 75.000 57.000 48.000 48.000 51.000
Resultat før skatt -109.000 413.000 1.088.000 -40.000 1.492.000
Skattekostnad -48.000 -97.000 -263.000 6.000 -411.000
Årsresultat -157.000 316.000 824.000 -35.000 1.082.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 91.000 94.000 106.000 145.000 140.000
Sum omløpsmidler 3.708.000 3.970.000 3.719.000 3.966.000 3.678.000
Sum eiendeler 3.799.000 4.064.000 3.825.000 4.111.000 3.818.000
Sum opptjent egenkapital 3.553.000 3.710.000 3.395.000 2.570.000 2.605.000
Sum egenkapital 3.753.000 3.910.000 3.595.000 2.770.000 2.805.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 46.000 154.000 230.000 1.341.000 1.013.000
Sum gjeld og egenkapital 3.799.000 4.064.000 3.825.000 4.111.000 3.818.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 600.000 1.452.000 5.775.000 5.864.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 600.000 1.452.000 5.775.000 5.864.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -17.000 -11.000 0 -11.000
Avskrivning 0 0 0 0 -100.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -184.000 -227.000 -400.000 -5.863.000 -4.312.000
Driftskostnader -184.000 -244.000 -411.000 -5.863.000 -4.423.000
Driftsresultat -184.000 356.000 1.040.000 -88.000 1.441.000
Finansinntekter 75.000 58.000 48.000 49.000 52.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans 75.000 57.000 48.000 48.000 51.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -157.000 316.000 824.000 -35.000 1.082.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 48.000 60.000 100.000 94.000
Fast eiendom 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000
Sum finansielle anleggsmidler 45.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 91.000 94.000 106.000 145.000 140.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 313.000 28.000 385.000 465.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.708.000 3.658.000 3.691.000 3.581.000 3.213.000
Sum omløpsmidler 3.708.000 3.970.000 3.719.000 3.966.000 3.678.000
Sum eiendeler 3.799.000 4.064.000 3.825.000 4.111.000 3.818.000
Sum opptjent egenkapital 3.553.000 3.710.000 3.395.000 2.570.000 2.605.000
Sum egenkapital 3.753.000 3.910.000 3.595.000 2.770.000 2.805.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 0 1.000 1.185.000 138.000
Betalbar skatt 0 86.000 224.000 0 409.000
Skyldig offentlige avgifter 38.000 52.000 0 0 5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 15.000 5.000 156.000 461.000
Sum kortsiktig gjeld 46.000 154.000 230.000 1.341.000 1.013.000
Sum gjeld og egenkapital 3.799.000 4.064.000 3.825.000 4.111.000 3.818.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.662.000 3.816.000 3.489.000 2.625.000 2.665.000
Likviditetsgrad 1 80.6 25.8 16.2 3 3.6
Likviditetsgrad 2 80.6 25.8 16.2 3 3.7
Soliditet 98.8 96.2 9 67.4 73.5
Resultatgrad 59.3 71.6 -1.5 24.6
Rentedekningsgrad 3 1493.0
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet -2.9 10.2 28.4 -0.9 39.1
Signatur
21.04.2020
FORMANNEN (VARAFORMANNEN) OG ET STYREMEDLEM
I FELLESSKAP TEGNER FIRMAETS NAVN.
Prokurister
03.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex