As K. Berglund Eftf
Juridisk navn:  As K. Berglund Eftf
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73901590
Loholtbakken 11 Ingvald Ystgaards Veg 5 Fax: 73525753
7049 Trondheim 7047 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 937677758
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/17/1985
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.43%
Resultat  
  
-71.15%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 197.000 204.000 219.000 324.000 275.000
Resultat: 30.000 104.000 75.000 117.000 15.000
Egenkapital: 131.000 131.000 121.000 114.000 101.000
Regnskap for  As K. Berglund Eftf
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 197.000 204.000 219.000 324.000 275.000
Driftskostnader -167.000 -100.000 -146.000 -207.000 -259.000
Driftsresultat 30.000 104.000 73.000 117.000 15.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 2.000 0 0
Resultat før skatt 30.000 104.000 75.000 117.000 15.000
Skattekostnad 0 -24.000 -18.000 -29.000 -4.000
Årsresultat 30.000 80.000 57.000 88.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 167.000 242.000 219.000 251.000 197.000
Sum eiendeler 167.000 242.000 219.000 251.000 197.000
Sum opptjent egenkapital 31.000 31.000 21.000 14.000 1.000
Sum egenkapital 131.000 131.000 121.000 114.000 101.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36.000 111.000 98.000 138.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 167.000 242.000 219.000 252.000 197.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 190.000 204.000 219.000 323.000 275.000
Andre inntekter 6.000 0 0 1.000 0
Driftsinntekter 197.000 204.000 219.000 324.000 275.000
Varekostnad -79.000 -37.000 -22.000 -101.000 -82.000
Lønninger -24.000 -30.000 -31.000 -35.000 -93.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -64.000 -33.000 -93.000 -71.000 -84.000
Driftskostnader -167.000 -100.000 -146.000 -207.000 -259.000
Driftsresultat 30.000 104.000 73.000 117.000 15.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -30.000 -70.000 -50.000 -75.000 -45.000
Årsresultat 30.000 80.000 57.000 88.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 59.000 64.000 74.000 92.000
Kundefordringer 7.000 11.000 6.000 9.000 17.000
Andre fordringer 0 1.000 1.000 5.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 160.000 171.000 148.000 164.000 82.000
Sum omløpsmidler 167.000 242.000 219.000 251.000 197.000
Sum eiendeler 167.000 242.000 219.000 251.000 197.000
Sum opptjent egenkapital 31.000 31.000 21.000 14.000 1.000
Sum egenkapital 131.000 131.000 121.000 114.000 101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 8.000 9.000 0 0
Betalbar skatt 0 24.000 18.000 29.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 8.000 6.000 24.000 15.000
Utbytte -30.000 -70.000 -50.000 -75.000 -45.000
Annen kortsiktig gjeld 0 1.000 15.000 9.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 36.000 111.000 98.000 138.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 167.000 242.000 219.000 252.000 197.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 131.000 131.000 121.000 113.000 101.000
Likviditetsgrad 1 4.6 2.2 2.2 1.8 2.1
Likviditetsgrad 2 4.6 1.6 1.6 1.3 1.1
Soliditet 78.4 54.1 55.3 45.2 51.3
Resultatgrad 15.2 5 33.3 36.1 5.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.8 0.8 1.2 1.0
Total kapitalrentabilitet 1 4 34.2 46.4 7.6
Signatur
10.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex