Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Jadak
Juridisk navn:  As Jadak
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37085011
Postboks 100 Roligheden Tromøy Fax:
4852 Færvik 4852 Færvik
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 922491860
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/23/1969
Foretakstype: AS
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
50%
Egenkapital  
  
-1.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 0
Egenkapital: 111.000 113.000 115.000 117.000 118.000
Regnskap for  As Jadak
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Driftsresultat -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 1.000 2.000
Resultat før skatt -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 143.000 142.000 142.000 141.000 141.000
Sum eiendeler 143.000 142.000 142.000 141.000 141.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 13.000 15.000 17.000 18.000
Sum egenkapital 111.000 113.000 115.000 117.000 118.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 30.000 27.000 25.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 142.000 143.000 142.000 142.000 141.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Driftskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Driftsresultat -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 143.000 142.000 142.000 141.000 141.000
Sum omløpsmidler 143.000 142.000 142.000 141.000 141.000
Sum eiendeler 143.000 142.000 142.000 141.000 141.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 13.000 15.000 17.000 18.000
Sum egenkapital 111.000 113.000 115.000 117.000 118.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 30.000 27.000 25.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 30.000 27.000 25.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 142.000 143.000 142.000 142.000 141.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 112.000 112.000 115.000 116.000 118.000
Likviditetsgrad 1 4.6 4.7 5.3 5.6 6.1
Likviditetsgrad 2 4.6 4.7 5.3 5.6 6.2
Soliditet 78.2 7 8 82.4 83.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -0.7 -1.4 -1.4 -0.7 0.0
Signatur
07.06.2006
STYRE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex