As Jørgensen Bakeri Og Konditori
Juridisk navn:  As Jørgensen Bakeri Og Konditori
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55901285
Vestlivegen 1 Chr Michelsensg 1-3 Fax:
5260 Indre Arna 5012 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 915309321
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 1/1/1967 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Arna Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.69%
Resultat  
  
-209.28%
Egenkapital  
  
-129.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.532.000 6.644.000 6.965.000 6.832.000 6.688.000
Resultat: -1.067.000 -345.000 -480.000 -583.000 -81.000
Egenkapital: -1.769.000 -771.000 -492.000 -119.000 239.000
Regnskap for  As Jørgensen Bakeri Og Konditori
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.532.000 6.644.000 6.965.000 6.832.000 6.688.000
Driftskostnader -7.583.000 -6.974.000 -7.439.000 -7.409.000 -6.764.000
Driftsresultat -1.051.000 -331.000 -474.000 -578.000 -77.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -16.000 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000
Finans -16.000 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000
Resultat før skatt -1.067.000 -345.000 -480.000 -583.000 -81.000
Skattekostnad 69.000 66.000 107.000 138.000 41.000
Årsresultat -999.000 -279.000 -372.000 -445.000 -41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 622.000 612.000 562.000 483.000 408.000
Sum omløpsmidler 488.000 1.963.000 1.957.000 1.918.000 2.133.000
Sum eiendeler 1.110.000 2.575.000 2.519.000 2.401.000 2.541.000
Sum opptjent egenkapital -2.005.000 -1.007.000 -728.000 -355.000 89.000
Sum egenkapital -1.769.000 -771.000 -492.000 -119.000 239.000
Sum langsiktig gjeld 70.000 20.000 70.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.809.000 3.326.000 2.941.000 2.521.000 2.301.000
Sum gjeld og egenkapital 1.110.000 2.575.000 2.519.000 2.402.000 2.540.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.526.000 6.644.000 6.965.000 6.832.000 6.617.000
Andre inntekter 6.000 0 0 0 71.000
Driftsinntekter 6.532.000 6.644.000 6.965.000 6.832.000 6.688.000
Varekostnad -3.365.000 -3.486.000 -3.821.000 -3.553.000 -2.954.000
Lønninger -2.304.000 -2.177.000 -2.272.000 -2.389.000 -2.427.000
Avskrivning -59.000 -27.000 -28.000 -34.000 -39.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.855.000 -1.284.000 -1.318.000 -1.433.000 -1.344.000
Driftskostnader -7.583.000 -6.974.000 -7.439.000 -7.409.000 -6.764.000
Driftsresultat -1.051.000 -331.000 -474.000 -578.000 -77.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -16.000 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000
Finans -16.000 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -999.000 -279.000 -372.000 -445.000 -41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 431.000 363.000 296.000 189.000 79.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 190.000 250.000 266.000 294.000 329.000
Sum varige driftsmidler 190.000 250.000 266.000 294.000 329.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 622.000 612.000 562.000 483.000 408.000
Varebeholdning 64.000 53.000 57.000 47.000 59.000
Kundefordringer 73.000 1.399.000 1.331.000 1.303.000 1.501.000
Andre fordringer 96.000 84.000 86.000 75.000 66.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 140.000 147.000 141.000 168.000 194.000
Sum omløpsmidler 488.000 1.963.000 1.957.000 1.918.000 2.133.000
Sum eiendeler 1.110.000 2.575.000 2.519.000 2.401.000 2.541.000
Sum opptjent egenkapital -2.005.000 -1.007.000 -728.000 -355.000 89.000
Sum egenkapital -1.769.000 -771.000 -492.000 -119.000 239.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 67.000 674.000 678.000 671.000 671.000
Sum langsiktig gjeld 70.000 20.000 70.000 0 0
Leverandørgjeld 2.040.000 1.569.000 1.204.000 833.000 614.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 370.000 376.000 358.000 271.000 323.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 332.000 708.000 701.000 747.000 694.000
Sum kortsiktig gjeld 2.809.000 3.326.000 2.941.000 2.521.000 2.301.000
Sum gjeld og egenkapital 1.110.000 2.575.000 2.519.000 2.402.000 2.540.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.321.000 -1.363.000 -984.000 -603.000 -168.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.6 0.7 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 0.2 0.6 0.6 0.8 1.0
Soliditet -159.4 -29.9 -19.5 -5.0 9.4
Resultatgrad -16.1 -6.8 -8.5 -1.2
Rentedekningsgrad -65.7 -22.1 -94.8 -115.6 -15.4
Gjeldsgrad -1.6 -4.3 -6.1 -21.2 9.6
Total kapitalrentabilitet -94.7 -12.9 -18.8 -24.1 -3.0
Signatur
12.04.2019
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex