Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Flyfisk
Juridisk navn:  As Flyfisk
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91661010
Fjellveien 131 Fax:
5019 Bergen 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 929975022
Aksjekapital: 192.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/6/1981 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.69%
Resultat  
  
-320.39%
Egenkapital  
  
-20.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 383.000 346.000 147.000 744.000 1.828.000
Resultat: -15.979.000 -3.801.000 12.656.000 -32.799.000 -28.947.000
Egenkapital: 66.537.000 83.444.000 88.245.000 78.604.000 111.151.000
Regnskap for  As Flyfisk
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 383.000 346.000 147.000 744.000 1.828.000
Driftskostnader -2.028.000 -2.969.000 -8.104.000 -4.778.000 -4.405.000
Driftsresultat -1.644.000 -2.623.000 -7.956.000 -4.034.000 -2.577.000
Finansinntekter -13.041.000 -419.000 26.095.000 -13.854.000 -20.430.000
Finanskostnader -1.294.000 -758.000 -5.483.000 -14.911.000 -5.941.000
Finans -14.335.000 -1.177.000 20.612.000 -28.765.000 -26.371.000
Resultat før skatt -15.979.000 -3.801.000 12.656.000 -32.799.000 -28.947.000
Skattekostnad 0 0 154.000 222.000 14.000
Årsresultat -15.979.000 -3.801.000 12.810.000 -32.577.000 -28.933.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.644.000 33.937.000 35.568.000 39.349.000 42.473.000
Sum omløpsmidler 36.783.000 50.833.000 55.344.000 39.569.000 73.715.000
Sum eiendeler 74.427.000 84.770.000 90.912.000 78.918.000 116.188.000
Sum opptjent egenkapital 65.731.000 82.711.000 87.512.000 77.870.000 110.447.000
Sum egenkapital 66.537.000 83.444.000 88.245.000 78.604.000 111.151.000
Sum langsiktig gjeld 3.000.000 0 0 0 222.000
Sum kortsiktig gjeld 4.890.000 1.325.000 2.666.000 314.000 4.815.000
Sum gjeld og egenkapital 74.427.000 84.770.000 90.912.000 78.918.000 116.188.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 309.000 331.000 95.000 619.000 1.758.000
Andre inntekter 74.000 15.000 52.000 125.000 70.000
Driftsinntekter 383.000 346.000 147.000 744.000 1.828.000
Varekostnad -2.000 -22.000 -1.000 -1.000 -2.000
Lønninger -1.496.000 -1.473.000 -1.487.000 -1.963.000 -1.892.000
Avskrivning -9.000 0 -21.000 -150.000 -156.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -521.000 -1.474.000 -6.595.000 -2.664.000 -2.355.000
Driftskostnader -2.028.000 -2.969.000 -8.104.000 -4.778.000 -4.405.000
Driftsresultat -1.644.000 -2.623.000 -7.956.000 -4.034.000 -2.577.000
Finansinntekter -13.041.000 -419.000 26.095.000 -13.854.000 -20.430.000
Finanskostnader -1.294.000 -758.000 -5.483.000 -14.911.000 -5.941.000
Finans -14.335.000 -1.177.000 20.612.000 -28.765.000 -26.371.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -2.000.000 0 -4.000.000
Årsresultat -15.979.000 -3.801.000 12.810.000 -32.577.000 -28.933.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 150.000 373.000 150.000 150.000 150.000
Maskiner anlegg 0 0 0 58.000 73.000
Driftsløsøre 219.000 204.000 204.000 501.000 608.000
Sum varige driftsmidler 369.000 577.000 354.000 709.000 906.000
Sum finansielle anleggsmidler 37.275.000 33.360.000 35.214.000 38.639.000 41.567.000
Sum anleggsmidler 37.644.000 33.937.000 35.568.000 39.349.000 42.473.000
Varebeholdning 0 0 0 13.000 13.000
Kundefordringer 93.000 96.000 1.369.000 1.683.000 1.739.000
Andre fordringer 42.000 31.000 2.129.000 9.071.000 20.537.000
Sum investeringer 31.147.000 49.808.000 50.792.000 20.814.000 38.880.000
Kasse, bank 5.500.000 898.000 1.053.000 7.988.000 12.547.000
Sum omløpsmidler 36.783.000 50.833.000 55.344.000 39.569.000 73.715.000
Sum eiendeler 74.427.000 84.770.000 90.912.000 78.918.000 116.188.000
Sum opptjent egenkapital 65.731.000 82.711.000 87.512.000 77.870.000 110.447.000
Sum egenkapital 66.537.000 83.444.000 88.245.000 78.604.000 111.151.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 222.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000.000 0 0 0 222.000
Leverandørgjeld 83.000 87.000 415.000 37.000 80.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 13.000
Skyldig offentlige avgifter 107.000 105.000 119.000 132.000 463.000
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -2.000.000 0 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 4.699.000 133.000 132.000 145.000 259.000
Sum kortsiktig gjeld 4.890.000 1.325.000 2.666.000 314.000 4.815.000
Sum gjeld og egenkapital 74.427.000 84.770.000 90.912.000 78.918.000 116.188.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.893.000 49.508.000 52.678.000 39.255.000 68.900.000
Likviditetsgrad 1 7.5 38.4 20.8 126.0 15.3
Likviditetsgrad 2 7.5 38.4 20.8 126.0 15.4
Soliditet 89.4 98.4 97.1 99.6 95.7
Resultatgrad -429.2 -758.1 -5412.2 -542.2 -141.0
Rentedekningsgrad -1.3 -3.5 -1.5 -1.2 -3.9
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -19.7 -3.6 2 -22.7 -19.8
Signatur
14.05.2020
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
27.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex