As Fjeldskogen
Juridisk navn:  As Fjeldskogen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62834124
Tollefsbølvegen 39 Tollefsbølvegen 39 Fax:
2232 Tobøl 2232 Tobøl
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 820427882
Aksjekapital: 152.400 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/7/1913 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Eidcon Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
72.16%
Resultat  
  
238%
Egenkapital  
  
20.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.286.000 747.000 960.000 996.000 1.165.000
Resultat: 507.000 150.000 325.000 166.000 324.000
Egenkapital: 885.000 733.000 708.000 748.000 433.000
Regnskap for  As Fjeldskogen
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.286.000 747.000 960.000 996.000 1.165.000
Driftskostnader -774.000 -588.000 -627.000 -825.000 -828.000
Driftsresultat 513.000 158.000 332.000 170.000 337.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -8.000 -7.000 -5.000 -13.000
Finans -6.000 -8.000 -7.000 -5.000 -13.000
Resultat før skatt 507.000 150.000 325.000 166.000 324.000
Skattekostnad -102.000 -36.000 -87.000 277.000 -79.000
Årsresultat 406.000 114.000 239.000 443.000 245.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 775.000 867.000 904.000 992.000 792.000
Sum omløpsmidler 604.000 312.000 276.000 170.000 304.000
Sum eiendeler 1.379.000 1.179.000 1.180.000 1.162.000 1.096.000
Sum opptjent egenkapital 732.000 581.000 555.000 596.000 281.000
Sum egenkapital 885.000 733.000 708.000 748.000 433.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 63.000
Sum kortsiktig gjeld 494.000 446.000 472.000 414.000 600.000
Sum gjeld og egenkapital 1.378.000 1.179.000 1.179.000 1.162.000 1.096.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.262.000 737.000 939.000 988.000 1.104.000
Andre inntekter 24.000 10.000 21.000 8.000 61.000
Driftsinntekter 1.286.000 747.000 960.000 996.000 1.165.000
Varekostnad -335.000 -298.000 -250.000 -462.000 -453.000
Lønninger -72.000 -54.000 -56.000 -51.000 -100.000
Avskrivning -1.000 -1.000 -1.000 -13.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -366.000 -235.000 -320.000 -299.000 -262.000
Driftskostnader -774.000 -588.000 -627.000 -825.000 -828.000
Driftsresultat 513.000 158.000 332.000 170.000 337.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -8.000 -7.000 -5.000 -13.000
Finans -6.000 -8.000 -7.000 -5.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -254.000 -89.000 -279.000 -127.000 -254.000
Årsresultat 406.000 114.000 239.000 443.000 245.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 91.000 127.000 213.000 0
Fast eiendom 775.000 776.000 778.000 779.000 780.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 12.000
Sum varige driftsmidler 775.000 776.000 778.000 779.000 792.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 775.000 867.000 904.000 992.000 792.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 303.000 7.000 148.000 57.000
Andre fordringer 23.000 1.000 32.000 21.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 581.000 8.000 238.000 0 243.000
Sum omløpsmidler 604.000 312.000 276.000 170.000 304.000
Sum eiendeler 1.379.000 1.179.000 1.180.000 1.162.000 1.096.000
Sum opptjent egenkapital 732.000 581.000 555.000 596.000 281.000
Sum egenkapital 885.000 733.000 708.000 748.000 433.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 63.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 183.000 0 115.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 63.000
Leverandørgjeld 53.000 31.000 44.000 60.000 25.000
Betalbar skatt 11.000 0 0 0 42.000
Skyldig offentlige avgifter 147.000 78.000 122.000 39.000 159.000
Utbytte -254.000 -89.000 -279.000 -127.000 -254.000
Annen kortsiktig gjeld 30.000 65.000 27.000 72.000 374.000
Sum kortsiktig gjeld 494.000 446.000 472.000 414.000 600.000
Sum gjeld og egenkapital 1.378.000 1.179.000 1.179.000 1.162.000 1.096.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 110.000 -134.000 -196.000 -244.000 -296.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.7 0.6 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 1.2 0.7 0.6 0.5 0.6
Soliditet 64.2 62.2 6 64.4 39.5
Resultatgrad 39.9 21.2 34.6 17.1 28.9
Rentedekningsgrad 85.5 19.8 47.4 34.0 25.9
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.7 0.6 1.5
Total kapitalrentabilitet 37.2 13.4 28.1 14.6 30.7
Signatur
09.10.2018
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex