Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Etterstadgaten 22
Juridisk navn:  As Etterstadgaten 22
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22865500
v/OBOS Eiendomsforvaltning AS Postboks 6666, St. Olavs plass v/OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1 Fax: 22865976
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 934552059
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 5/23/1950
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.26%
Resultat  
  
-38.46%
Egenkapital  
  
2.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 769.000 767.000 722.000 721.000 721.000
Resultat: 16.000 26.000 125.000 188.000 214.000
Egenkapital: 814.000 798.000 772.000 648.000 460.000
Regnskap for  As Etterstadgaten 22
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 769.000 767.000 722.000 721.000 721.000
Driftskostnader -722.000 -710.000 -564.000 -498.000 -465.000
Driftsresultat 47.000 57.000 157.000 222.000 256.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -32.000 -32.000 -34.000 -36.000 -43.000
Finans -31.000 -31.000 -33.000 -35.000 -42.000
Resultat før skatt 16.000 26.000 125.000 188.000 214.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 26.000 125.000 188.000 214.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.426.000 1.426.000 1.426.000 1.426.000 1.426.000
Sum omløpsmidler 816.000 748.000 768.000 667.000 560.000
Sum eiendeler 2.242.000 2.174.000 2.194.000 2.093.000 1.986.000
Sum opptjent egenkapital 712.000 696.000 670.000 546.000 358.000
Sum egenkapital 814.000 798.000 772.000 648.000 460.000
Sum langsiktig gjeld 1.223.000 1.282.000 1.340.000 1.396.000 1.450.000
Sum kortsiktig gjeld 204.000 94.000 82.000 50.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 2.241.000 2.174.000 2.194.000 2.094.000 1.987.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 769.000 767.000 722.000 721.000 721.000
Driftsinntekter 769.000 767.000 722.000 721.000 721.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -5.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -698.000 -686.000 -540.000 -474.000 -460.000
Driftskostnader -722.000 -710.000 -564.000 -498.000 -465.000
Driftsresultat 47.000 57.000 157.000 222.000 256.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -32.000 -32.000 -34.000 -36.000 -43.000
Finans -31.000 -31.000 -33.000 -35.000 -42.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 26.000 125.000 188.000 214.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.426.000 1.426.000 1.426.000 1.426.000 1.426.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.426.000 1.426.000 1.426.000 1.426.000 1.426.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.426.000 1.426.000 1.426.000 1.426.000 1.426.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 75.000 75.000 26.000 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 740.000 673.000 742.000 662.000 559.000
Sum omløpsmidler 816.000 748.000 768.000 667.000 560.000
Sum eiendeler 2.242.000 2.174.000 2.194.000 2.093.000 1.986.000
Sum opptjent egenkapital 712.000 696.000 670.000 546.000 358.000
Sum egenkapital 814.000 798.000 772.000 648.000 460.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 8.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.223.000 1.282.000 1.340.000 1.396.000 1.450.000
Leverandørgjeld 200.000 89.000 74.000 46.000 72.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 4.000 0 5.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 204.000 94.000 82.000 50.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 2.241.000 2.174.000 2.194.000 2.094.000 1.987.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 612.000 654.000 686.000 617.000 483.000
Likviditetsgrad 1 4 8 9.4 13.3 7.3
Likviditetsgrad 2 4 8 9.4 13.3 7.3
Soliditet 36.3 36.7 35.2 30.9 23.2
Resultatgrad 6.1 7.4 21.7 30.8 35.5
Rentedekningsgrad 1.5 1.8 4.6 6.2 6.0
Gjeldsgrad 1.8 1.7 1.8 2.2 3.3
Total kapitalrentabilitet 2.1 2.7 7.2 10.6 12.9
Signatur
09.06.2017
STYRETS FORMANN SAMMEN MED ET AV STYREMEDLEMMENE.
Prokurister
09.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex