As Eigil Winnje - Oluf C Johanssens Eftf
Juridisk navn:  As Eigil Winnje - Oluf C Johanssens Eftf
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22713684
Sinsenveien 59 Bogstadveien 24 Fax:
0586 Oslo 355 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 813194252
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/25/1966
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skien Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-14.63%
Egenkapital  
  
-75.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.000 8.000 8.000 8.000 15.000
Resultat: -47.000 -41.000 -49.000 -44.000 -37.000
Egenkapital: -109.000 -62.000 -21.000 27.000 72.000
Regnskap for  As Eigil Winnje - Oluf C Johanssens Eftf
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.000 8.000 8.000 8.000 15.000
Driftskostnader -55.000 -49.000 -57.000 -52.000 -52.000
Driftsresultat -47.000 -41.000 -49.000 -44.000 -37.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -47.000 -41.000 -49.000 -44.000 -37.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -47.000 -41.000 -49.000 -44.000 -37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000
Sum omløpsmidler 8.000 10.000 6.000 10.000 13.000
Sum eiendeler 136.000 138.000 134.000 138.000 141.000
Sum opptjent egenkapital -209.000 -162.000 -121.000 -73.000 -28.000
Sum egenkapital -109.000 -62.000 -21.000 27.000 72.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 245.000 199.000 155.000 110.000 68.000
Sum gjeld og egenkapital 136.000 137.000 134.000 137.000 140.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 8.000 8.000 8.000 8.000 15.000
Driftsinntekter 8.000 8.000 8.000 8.000 15.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -55.000 -49.000 -57.000 -52.000 -52.000
Driftskostnader -55.000 -49.000 -57.000 -52.000 -52.000
Driftsresultat -47.000 -41.000 -49.000 -44.000 -37.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -47.000 -41.000 -49.000 -44.000 -37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sum anleggsmidler 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 10.000 6.000 10.000 13.000
Sum omløpsmidler 8.000 10.000 6.000 10.000 13.000
Sum eiendeler 136.000 138.000 134.000 138.000 141.000
Sum opptjent egenkapital -209.000 -162.000 -121.000 -73.000 -28.000
Sum egenkapital -109.000 -62.000 -21.000 27.000 72.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 245.000 199.000 155.000 110.000 68.000
Sum kortsiktig gjeld 245.000 199.000 155.000 110.000 68.000
Sum gjeld og egenkapital 136.000 137.000 134.000 137.000 140.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -237.000 -189.000 -149.000 -100.000 -55.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0 0.1 0.2
Soliditet -80.1 -45.3 -15.7 19.7 51.4
Resultatgrad -587.5 -512.5 -612.5 -246.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.2 -3.2 -7.4 4.1 0.9
Total kapitalrentabilitet -34.6 -29.9 -36.6 -32.1 -26.4
Signatur
21.09.2011
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex