Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Brødr Fjelds Eftf
Juridisk navn:  As Brødr Fjelds Eftf
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22230447
Minister Ditleffs Vei 21 Minister Ditleffs Vei 21 Fax: 22184118
0862 Oslo 862 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 811672602
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 37
Etableringsdato: 9/15/1920
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.34%
Resultat  
  
-18.17%
Egenkapital  
  
-6.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 65.791.000 65.567.000 66.182.000 65.872.000 63.706.000
Resultat: 1.581.000 1.932.000 2.048.000 2.360.000 1.626.000
Egenkapital: 3.576.000 3.835.000 3.946.000 4.385.000 3.660.000
Regnskap for  As Brødr Fjelds Eftf
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 65.791.000 65.567.000 66.182.000 65.872.000 63.706.000
Driftskostnader -64.305.000 -63.774.000 -64.256.000 -63.626.000 -62.185.000
Driftsresultat 1.487.000 1.794.000 1.925.000 2.246.000 1.522.000
Finansinntekter 158.000 163.000 154.000 149.000 146.000
Finanskostnader -64.000 -25.000 -31.000 -35.000 -42.000
Finans 94.000 138.000 123.000 114.000 104.000
Resultat før skatt 1.581.000 1.932.000 2.048.000 2.360.000 1.626.000
Skattekostnad -341.000 -444.000 -486.000 -636.000 -543.000
Årsresultat 1.241.000 1.488.000 1.561.000 1.724.000 1.083.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.425.000 2.026.000 2.489.000 3.252.000 3.919.000
Sum omløpsmidler 8.140.000 7.395.000 7.547.000 8.369.000 7.953.000
Sum eiendeler 10.565.000 9.421.000 10.036.000 11.621.000 11.872.000
Sum opptjent egenkapital 1.576.000 1.835.000 1.946.000 2.385.000 1.660.000
Sum egenkapital 3.576.000 3.835.000 3.946.000 4.385.000 3.660.000
Sum langsiktig gjeld 1.249.000 367.000 535.000 721.000 903.000
Sum kortsiktig gjeld 5.741.000 5.219.000 5.555.000 6.516.000 7.309.000
Sum gjeld og egenkapital 10.566.000 9.421.000 10.036.000 11.622.000 11.872.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 65.586.000 65.361.000 65.938.000 65.621.000 63.452.000
Andre inntekter 205.000 207.000 244.000 251.000 254.000
Driftsinntekter 65.791.000 65.567.000 66.182.000 65.872.000 63.706.000
Varekostnad -47.264.000 -46.952.000 -47.415.000 -46.579.000 -45.590.000
Lønninger -9.628.000 -9.633.000 -9.494.000 -9.446.000 -9.022.000
Avskrivning -412.000 -507.000 -913.000 -1.068.000 -1.169.000
Nedskrivning -23.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.978.000 -6.682.000 -6.434.000 -6.533.000 -6.404.000
Driftskostnader -64.305.000 -63.774.000 -64.256.000 -63.626.000 -62.185.000
Driftsresultat 1.487.000 1.794.000 1.925.000 2.246.000 1.522.000
Finansinntekter 158.000 163.000 154.000 149.000 146.000
Finanskostnader -64.000 -25.000 -31.000 -35.000 -42.000
Finans 94.000 138.000 123.000 114.000 104.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.241.000 1.488.000 1.561.000 1.724.000 1.083.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 249.000 282.000 275.000 191.000 119.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 875.000 454.000 934.000 1.791.000 2.540.000
Sum varige driftsmidler 875.000 454.000 934.000 1.791.000 2.540.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.300.000 1.290.000 1.280.000 1.271.000 1.260.000
Sum anleggsmidler 2.425.000 2.026.000 2.489.000 3.252.000 3.919.000
Varebeholdning 2.247.000 2.251.000 2.252.000 2.395.000 2.215.000
Kundefordringer 190.000 136.000 239.000 200.000 119.000
Andre fordringer 3.039.000 3.006.000 2.878.000 2.989.000 2.846.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.664.000 2.003.000 2.178.000 2.786.000 2.772.000
Sum omløpsmidler 8.140.000 7.395.000 7.547.000 8.369.000 7.953.000
Sum eiendeler 10.565.000 9.421.000 10.036.000 11.621.000 11.872.000
Sum opptjent egenkapital 1.576.000 1.835.000 1.946.000 2.385.000 1.660.000
Sum egenkapital 3.576.000 3.835.000 3.946.000 4.385.000 3.660.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.249.000 367.000 535.000 721.000 903.000
Leverandørgjeld 3.028.000 2.442.000 2.661.000 3.000.000 2.552.000
Betalbar skatt 308.000 450.000 570.000 708.000 574.000
Skyldig offentlige avgifter 1.115.000 960.000 892.000 840.000 927.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.290.000 1.367.000 1.432.000 1.968.000 3.256.000
Sum kortsiktig gjeld 5.741.000 5.219.000 5.555.000 6.516.000 7.309.000
Sum gjeld og egenkapital 10.566.000 9.421.000 10.036.000 11.622.000 11.872.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.399.000 2.176.000 1.992.000 1.853.000 644.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 1 1 1 0.9 0.8
Soliditet 33.8 40.7 39.3 37.7 30.8
Resultatgrad 2.3 2.7 2.9 3.4 2.4
Rentedekningsgrad 23.2 71.8 62.1 64.2 39.7
Gjeldsgrad 2 1.5 1.5 1.7 2.2
Total kapitalrentabilitet 15.6 20.8 20.7 20.6 14.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex