As Bjørnsonsgaten 22 A
Juridisk navn:  As Bjørnsonsgaten 22 A
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41417662
Bjørnsons Gate 22A Bjørnsons Gate 22A Fax:
5059 Bergen 5059 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 933007138
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 4/19/1956
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-360%
Egenkapital  
  
-20.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 162.000 162.000 151.000 151.000 143.000
Resultat: -65.000 25.000 28.000 -278.000 -24.000
Egenkapital: -380.000 -315.000 -340.000 -369.000 -130.000
Regnskap for  As Bjørnsonsgaten 22 A
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 162.000 162.000 151.000 151.000 143.000
Driftskostnader -198.000 -117.000 -103.000 -409.000 -153.000
Driftsresultat -36.000 45.000 48.000 -258.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -29.000 -20.000 -20.000 -20.000 -14.000
Finans -29.000 -20.000 -20.000 -20.000 -14.000
Resultat før skatt -65.000 25.000 28.000 -278.000 -24.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -65.000 25.000 28.000 -278.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 213.000 213.000 213.000 213.000 213.000
Sum omløpsmidler 107.000 17.000 22.000 24.000 403.000
Sum eiendeler 320.000 230.000 235.000 237.000 616.000
Sum opptjent egenkapital -482.000 -417.000 -442.000 -471.000 -232.000
Sum egenkapital -380.000 -315.000 -340.000 -369.000 -130.000
Sum langsiktig gjeld 623.000 541.000 574.000 604.000 739.000
Sum kortsiktig gjeld 76.000 3.000 1.000 1.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 319.000 229.000 235.000 236.000 615.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 162.000 162.000 151.000 151.000 143.000
Driftsinntekter 162.000 162.000 151.000 151.000 143.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -198.000 -117.000 -103.000 -409.000 -153.000
Driftskostnader -198.000 -117.000 -103.000 -409.000 -153.000
Driftsresultat -36.000 45.000 48.000 -258.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -29.000 -20.000 -20.000 -20.000 -14.000
Finans -29.000 -20.000 -20.000 -20.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -65.000 25.000 28.000 -278.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 213.000 213.000 213.000 213.000 213.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 213.000 213.000 213.000 213.000 213.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 213.000 213.000 213.000 213.000 213.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 3.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 107.000 17.000 22.000 21.000 400.000
Sum omløpsmidler 107.000 17.000 22.000 24.000 403.000
Sum eiendeler 320.000 230.000 235.000 237.000 616.000
Sum opptjent egenkapital -482.000 -417.000 -442.000 -471.000 -232.000
Sum egenkapital -380.000 -315.000 -340.000 -369.000 -130.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 623.000 541.000 574.000 604.000 739.000
Leverandørgjeld 3.000 3.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 73.000 1.000 1.000 1.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 76.000 3.000 1.000 1.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 319.000 229.000 235.000 236.000 615.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.000 14.000 21.000 23.000 397.000
Likviditetsgrad 1 1.4 5.7 2 2 67.2
Likviditetsgrad 2 1.4 5.7 2 2 67.2
Soliditet -119.1 -137.6 -144.7 -156.4 -21.1
Resultatgrad -22.2 27.8 31.8 -170.9 -7.0
Rentedekningsgrad -1.2 2.3 2.4 -12.9 -0.7
Gjeldsgrad -1.8 -1.7 -1.7 -1.6 -5.7
Total kapitalrentabilitet -11.3 19.7 20.4 -109.3 -1.6
Signatur
10.03.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex