Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Aurskog-Høland Utbyggingsselskap
Juridisk navn:  As Aurskog-Høland Utbyggingsselskap
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91178822
Nordveien 225 Nordveien 225 Fax: 63856490
1930 Aurskog 1930 Aurskog
Fylke: Kommune:
Akershus Aurskog-Høland
Org.nr: 941527183
Aksjekapital: 36.014.000 NOK
Etableringsdato: 6/24/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Aurskog Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-53.53%
Resultat  
  
-120.29%
Egenkapital  
  
525.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.720.000 10.156.000 5.668.000 5.990.000 8.616.000
Resultat: -577.000 2.844.000 141.000 -707.000 -745.000
Egenkapital: 31.094.000 4.971.000 2.127.000 1.986.000 2.693.000
Regnskap for  As Aurskog-Høland Utbyggingsselskap
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.720.000 10.156.000 5.668.000 5.990.000 8.616.000
Driftskostnader -3.044.000 -4.635.000 -2.491.000 -3.505.000 -5.050.000
Driftsresultat 1.676.000 5.522.000 3.177.000 2.486.000 3.565.000
Finansinntekter 76.000 24.000 6.000 11.000 111.000
Finanskostnader -2.329.000 -2.702.000 -3.042.000 -3.204.000 -4.421.000
Finans -2.253.000 -2.678.000 -3.036.000 -3.193.000 -4.310.000
Resultat før skatt -577.000 2.844.000 141.000 -707.000 -745.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -577.000 2.844.000 141.000 -707.000 -745.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 77.651.000 45.248.000 54.318.000 58.080.000 64.015.000
Sum omløpsmidler 4.887.000 5.479.000 2.048.000 1.988.000 5.275.000
Sum eiendeler 82.538.000 50.727.000 56.366.000 60.068.000 69.290.000
Sum opptjent egenkapital -4.920.000 -4.343.000 -7.187.000 -7.328.000 -6.621.000
Sum egenkapital 31.094.000 4.971.000 2.127.000 1.986.000 2.693.000
Sum langsiktig gjeld 37.685.000 43.667.000 49.174.000 53.577.000 60.576.000
Sum kortsiktig gjeld 13.760.000 2.090.000 5.066.000 4.505.000 6.021.000
Sum gjeld og egenkapital 82.539.000 50.728.000 56.367.000 60.068.000 69.290.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 4.970.000 5.034.000 5.104.000 8.282.000
Andre inntekter 4.720.000 5.186.000 634.000 887.000 334.000
Driftsinntekter 4.720.000 10.156.000 5.668.000 5.990.000 8.616.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -88.000 -63.000 -15.000 -396.000 -558.000
Avskrivning -1.983.000 -2.100.000 -2.039.000 -1.983.000 -3.483.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -973.000 -2.472.000 -437.000 -1.126.000 -1.009.000
Driftskostnader -3.044.000 -4.635.000 -2.491.000 -3.505.000 -5.050.000
Driftsresultat 1.676.000 5.522.000 3.177.000 2.486.000 3.565.000
Finansinntekter 76.000 24.000 6.000 11.000 111.000
Finanskostnader -2.329.000 -2.702.000 -3.042.000 -3.204.000 -4.421.000
Finans -2.253.000 -2.678.000 -3.036.000 -3.193.000 -4.310.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -577.000 2.844.000 141.000 -707.000 -745.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 77.651.000 45.248.000 54.318.000 58.080.000 64.015.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 77.651.000 45.248.000 54.318.000 58.080.000 64.015.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 77.651.000 45.248.000 54.318.000 58.080.000 64.015.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.165.000 3.635.000 1.264.000 1.140.000 3.683.000
Andre fordringer 161.000 2.000 0 43.000 220.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.562.000 1.842.000 784.000 805.000 1.371.000
Sum omløpsmidler 4.887.000 5.479.000 2.048.000 1.988.000 5.275.000
Sum eiendeler 82.538.000 50.727.000 56.366.000 60.068.000 69.290.000
Sum opptjent egenkapital -4.920.000 -4.343.000 -7.187.000 -7.328.000 -6.621.000
Sum egenkapital 31.094.000 4.971.000 2.127.000 1.986.000 2.693.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 3.002.000 2.426.000 2.871.000
Sum langsiktig gjeld 37.685.000 43.667.000 49.174.000 53.577.000 60.576.000
Leverandørgjeld 806.000 62.000 134.000 33.000 102.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 269.000 252.000 294.000 314.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.519.000 1.759.000 1.677.000 1.753.000 2.734.000
Sum kortsiktig gjeld 13.760.000 2.090.000 5.066.000 4.505.000 6.021.000
Sum gjeld og egenkapital 82.539.000 50.728.000 56.367.000 60.068.000 69.290.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -8.873.000 3.389.000 -3.018.000 -2.517.000 -746.000
Likviditetsgrad 1 0.4 2.6 0.4 0.4 0.9
Likviditetsgrad 2 0.4 2.6 0.4 0.5 0.9
Soliditet 37.7 9.8 3.8 3.3 3.9
Resultatgrad 35.5 54.4 56.1 41.5 41.4
Rentedekningsgrad 0.7 2 1 0.8 0.8
Gjeldsgrad 1.7 9.2 25.5 29.2 24.7
Total kapitalrentabilitet 2.1 10.9 5.6 4.2 5.3
Signatur
08.11.2016
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
08.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex