Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Ammerud Varmesentral
Juridisk navn:  As Ammerud Varmesentral
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22865500
Postboks 6666 St Olavsplass C/O Obos Hammersborg Torg 1 Fax: 22865662
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 920474659
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/23/1969
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.13%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.076.000 12.206.000 12.031.000 11.283.000 10.913.000
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Regnskap for  As Ammerud Varmesentral
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.076.000 12.206.000 12.031.000 11.283.000 10.913.000
Driftskostnader -12.350.000 -11.489.000 -11.274.000 -11.071.000 -10.942.000
Driftsresultat 726.000 716.000 757.000 211.000 -30.000
Finansinntekter 44.000 27.000 20.000 21.000 33.000
Finanskostnader -769.000 -744.000 -777.000 -232.000 -3.000
Finans -725.000 -717.000 -757.000 -211.000 30.000
Resultat før skatt 0 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.948.000 23.900.000 24.891.000 19.465.000 116.000
Sum omløpsmidler 7.787.000 6.719.000 6.631.000 6.225.000 5.441.000
Sum eiendeler 30.735.000 30.619.000 31.522.000 25.690.000 5.557.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 26.163.000 26.561.000 26.987.000 20.484.000 116.000
Sum kortsiktig gjeld 4.472.000 3.958.000 4.435.000 5.106.000 5.341.000
Sum gjeld og egenkapital 30.735.000 30.619.000 31.522.000 25.690.000 5.557.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 13.076.000 12.206.000 12.031.000 11.283.000 10.913.000
Driftsinntekter 13.076.000 12.206.000 12.031.000 11.283.000 10.913.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -608.000 -567.000 -566.000 -596.000 -568.000
Avskrivning -951.000 -991.000 -1.166.000 -667.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.791.000 -9.931.000 -9.542.000 -9.808.000 -10.374.000
Driftskostnader -12.350.000 -11.489.000 -11.274.000 -11.071.000 -10.942.000
Driftsresultat 726.000 716.000 757.000 211.000 -30.000
Finansinntekter 44.000 27.000 20.000 21.000 33.000
Finanskostnader -769.000 -744.000 -777.000 -232.000 -3.000
Finans -725.000 -717.000 -757.000 -211.000 30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 116.000 116.000 116.000 116.000 116.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 22.832.000 23.783.000 24.774.000 19.348.000 0
Sum varige driftsmidler 22.948.000 23.900.000 24.891.000 19.465.000 116.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 22.948.000 23.900.000 24.891.000 19.465.000 116.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 419.000 1.263.000 655.000 1.361.000 62.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.368.000 5.457.000 5.976.000 4.865.000 5.378.000
Sum omløpsmidler 7.787.000 6.719.000 6.631.000 6.225.000 5.441.000
Sum eiendeler 30.735.000 30.619.000 31.522.000 25.690.000 5.557.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.000 4.000 68.000 3.000 0
Sum langsiktig gjeld 26.163.000 26.561.000 26.987.000 20.484.000 116.000
Leverandørgjeld 2.085.000 2.213.000 2.245.000 2.869.000 1.701.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 162.000 143.000 130.000 121.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.220.000 1.598.000 1.991.000 2.113.000 3.640.000
Sum kortsiktig gjeld 4.472.000 3.958.000 4.435.000 5.106.000 5.341.000
Sum gjeld og egenkapital 30.735.000 30.619.000 31.522.000 25.690.000 5.557.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.315.000 2.761.000 2.196.000 1.119.000 100.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7 1.5 1.2 1.0
Likviditetsgrad 2 1.7 1.7 1.5 1.2 1.1
Soliditet 0.3 0.3 0.3 0.4 1.8
Resultatgrad 5.6 5.9 6.3 1.9 -0.3
Rentedekningsgrad 0.9 1 1 0.9 1.0
Gjeldsgrad 306.4 305.2 314.2 255.9 54.6
Total kapitalrentabilitet 2.5 2.4 2.5 0.9 0.1
Signatur
11.06.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex