As Østre Søndeled Og Risør Fjordruter
Juridisk navn:  As Østre Søndeled Og Risør Fjordruter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37154646
v/Rune Gjernes Hansemyrveien 51 Østebø Fax:
4990 Søndeled 4950 Risør
Fylke: Kommune:
Agder Risør
Org.nr: 917482500
Aksjekapital: 192.800 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 4/3/1950 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Skagerrak AS
Regnskapsfører: Saldo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.11%
Resultat  
  
-180.85%
Egenkapital  
  
-21.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.766.000 1.764.000 1.717.000 1.705.000 1.404.000
Resultat: -76.000 94.000 199.000 143.000 -153.000
Egenkapital: 270.000 344.000 253.000 54.000 -90.000
Regnskap for  As Østre Søndeled Og Risør Fjordruter
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.766.000 1.764.000 1.717.000 1.705.000 1.404.000
Driftskostnader -1.843.000 -1.670.000 -1.518.000 -1.560.000 -1.555.000
Driftsresultat -76.000 94.000 199.000 145.000 -150.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 -3.000
Finans 0 1.000 0 -2.000 -3.000
Resultat før skatt -76.000 94.000 199.000 143.000 -153.000
Skattekostnad 3.000 -3.000 0 0 0
Årsresultat -73.000 91.000 199.000 143.000 -153.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum omløpsmidler 481.000 550.000 441.000 245.000 54.000
Sum eiendeler 506.000 575.000 466.000 270.000 79.000
Sum opptjent egenkapital 78.000 151.000 60.000 -139.000 -282.000
Sum egenkapital 270.000 344.000 253.000 54.000 -90.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 236.000 228.000 213.000 216.000 169.000
Sum gjeld og egenkapital 507.000 575.000 466.000 270.000 80.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 766.000 764.000 717.000 705.000 554.000
Andre inntekter 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 850.000
Driftsinntekter 1.766.000 1.764.000 1.717.000 1.705.000 1.404.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.292.000 -1.230.000 -1.195.000 -1.221.000 -1.138.000
Avskrivning 0 0 0 0 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -551.000 -440.000 -323.000 -339.000 -413.000
Driftskostnader -1.843.000 -1.670.000 -1.518.000 -1.560.000 -1.555.000
Driftsresultat -76.000 94.000 199.000 145.000 -150.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 -3.000
Finans 0 1.000 0 -2.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -73.000 91.000 199.000 143.000 -153.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 13.000 12.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 481.000 537.000 429.000 245.000 47.000
Sum omløpsmidler 481.000 550.000 441.000 245.000 54.000
Sum eiendeler 506.000 575.000 466.000 270.000 79.000
Sum opptjent egenkapital 78.000 151.000 60.000 -139.000 -282.000
Sum egenkapital 270.000 344.000 253.000 54.000 -90.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 0 0 0
Leverandørgjeld 12.000 3.000 11.000 10.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 79.000 82.000 71.000 91.000 62.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 145.000 144.000 131.000 115.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 236.000 228.000 213.000 216.000 169.000
Sum gjeld og egenkapital 507.000 575.000 466.000 270.000 80.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 245.000 322.000 228.000 29.000 -115.000
Likviditetsgrad 1 2 2.4 2.1 1.1 0.3
Likviditetsgrad 2 2 2.4 2.1 1.1 0.4
Soliditet 53.4 59.8 54.3 2 -113.9
Resultatgrad -4.3 5.3 11.6 8.5 -10.7
Rentedekningsgrad 72.5 -50.0
Gjeldsgrad 0.9 0.7 0.8 4 -1.9
Total kapitalrentabilitet 16.5 42.7 53.7 -189.9
Signatur
30.04.2013
2 AV STYREMEDLEMMENE SAMMEN.
Prokurister
30.04.2013
PROKURA HVER FOR SEG
GRUNDE HANNEMYR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex