Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arvnes Holding As
Juridisk navn:  Arvnes Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67135430
Brenneveien 36A Brenneveien 36A Fax: 67135431
1339 Vøyenenga 1339 Vøyenenga
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 918481370
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/29/1975
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Abr Regnskapspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
271.79%
Egenkapital  
  
48.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 6.429.000 6.455.000
Resultat: 1.885.000 507.000 1.447.000 194.000 300.000
Egenkapital: 4.249.000 2.864.000 2.357.000 888.000 1.148.000
Regnskap for  Arvnes Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 6.429.000 6.455.000
Driftskostnader -3.000 -7.000 -2.000 -6.243.000 -6.168.000
Driftsresultat -3.000 -7.000 -2.000 186.000 288.000
Finansinntekter 1.889.000 514.000 1.449.000 21.000 30.000
Finanskostnader 0 0 0 -12.000 -17.000
Finans 1.889.000 514.000 1.449.000 9.000 13.000
Resultat før skatt 1.885.000 507.000 1.447.000 194.000 300.000
Skattekostnad -1.000 0 0 -54.000 -82.000
Årsresultat 1.884.000 507.000 1.448.000 140.000 218.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 466.000 450.000 540.000 47.000 82.000
Sum omløpsmidler 3.983.000 2.414.000 1.816.000 2.213.000 2.324.000
Sum eiendeler 4.449.000 2.864.000 2.356.000 2.260.000 2.406.000
Sum opptjent egenkapital 4.149.000 2.764.000 2.257.000 788.000 1.048.000
Sum egenkapital 4.249.000 2.864.000 2.357.000 888.000 1.148.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 200.000 0 0 1.372.000 1.258.000
Sum gjeld og egenkapital 4.449.000 2.864.000 2.357.000 2.260.000 2.406.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 6.408.000 6.398.000
Andre inntekter 0 0 0 21.000 58.000
Driftsinntekter 0 0 0 6.429.000 6.455.000
Varekostnad 0 0 0 -85.000 -89.000
Lønninger 0 0 0 -4.561.000 -4.580.000
Avskrivning 0 0 0 -39.000 -73.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -7.000 -2.000 -1.558.000 -1.426.000
Driftskostnader -3.000 -7.000 -2.000 -6.243.000 -6.168.000
Driftsresultat -3.000 -7.000 -2.000 186.000 288.000
Finansinntekter 1.889.000 514.000 1.449.000 21.000 30.000
Finanskostnader 0 0 0 -12.000 -17.000
Finans 1.889.000 514.000 1.449.000 9.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 -400.000 0
Årsresultat 1.884.000 507.000 1.448.000 140.000 218.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 12.000 7.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 35.000 75.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 35.000 75.000
Sum finansielle anleggsmidler 466.000 450.000 540.000 0 0
Sum anleggsmidler 466.000 450.000 540.000 47.000 82.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 819.000 538.000
Andre fordringer 0 452.000 0 87.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.641.000 1.961.000 1.816.000 1.307.000 1.759.000
Sum omløpsmidler 3.983.000 2.414.000 1.816.000 2.213.000 2.324.000
Sum eiendeler 4.449.000 2.864.000 2.356.000 2.260.000 2.406.000
Sum opptjent egenkapital 4.149.000 2.764.000 2.257.000 788.000 1.048.000
Sum egenkapital 4.249.000 2.864.000 2.357.000 888.000 1.148.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 200.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 106.000 63.000
Betalbar skatt 0 0 0 59.000 91.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 473.000 496.000
Utbytte -200.000 0 0 -400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 335.000 407.000
Sum kortsiktig gjeld 200.000 0 0 1.372.000 1.258.000
Sum gjeld og egenkapital 4.449.000 2.864.000 2.357.000 2.260.000 2.406.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.783.000 2.414.000 1.816.000 841.000 1.066.000
Likviditetsgrad 1 19.9 1.6 1.8
Likviditetsgrad 2 19.9 0 0 1.7 1.9
Soliditet 95.5 1 1 39.3 47.7
Resultatgrad 2.9 4.5
Rentedekningsgrad 17.3 18.7
Gjeldsgrad 0 0 0 1.5 1.1
Total kapitalrentabilitet 42.4 17.7 61.4 9.2 13.2
Signatur
18.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
18.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex