Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Artusworks AS
Juridisk navn:  Artusworks AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69320220
Torsnesveien 109 Torsnesveien 109 Fax:
1634 Gamle Fredrikstad 1634 Gamle Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 887794782
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Andreassen Sigfred
Utvikling:
Omsetning  
  
-60%
Resultat  
  
-116.67%
Egenkapital  
  
-1.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.000 15.000 29.000 108.000 51.000
Resultat: -1.000 6.000 1.000 -5.000 -11.000
Egenkapital: -62.000 -61.000 -59.000 -60.000 -54.000
Regnskap for  Artusworks AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.000 15.000 29.000 108.000 51.000
Driftskostnader -6.000 -9.000 -28.000 -114.000 -62.000
Driftsresultat -1.000 6.000 1.000 -5.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -1.000 6.000 1.000 -5.000 -11.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 6.000 1.000 -5.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 15.000 9.000 9.000 4.000
Sum eiendeler 0 15.000 9.000 9.000 4.000
Sum opptjent egenkapital -162.000 -161.000 -159.000 -160.000 -154.000
Sum egenkapital -62.000 -61.000 -59.000 -60.000 -54.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 62.000 76.000 68.000 69.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 0 15.000 9.000 9.000 4.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.000 15.000 0 0 3.000
Andre inntekter 0 0 29.000 108.000 48.000
Driftsinntekter 6.000 15.000 29.000 108.000 51.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -9.000 -28.000 -114.000 -62.000
Driftskostnader -6.000 -9.000 -28.000 -114.000 -62.000
Driftsresultat -1.000 6.000 1.000 -5.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 6.000 1.000 -5.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 15.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 9.000 9.000 3.000
Sum omløpsmidler 0 15.000 9.000 9.000 4.000
Sum eiendeler 0 15.000 9.000 9.000 4.000
Sum opptjent egenkapital -162.000 -161.000 -159.000 -160.000 -154.000
Sum egenkapital -62.000 -61.000 -59.000 -60.000 -54.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 9.000 5.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 62.000 76.000 60.000 64.000 56.000
Sum kortsiktig gjeld 62.000 76.000 68.000 69.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 0 15.000 9.000 9.000 4.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -62.000 -61.000 -59.000 -60.000 -54.000
Likviditetsgrad 1 0 0.2 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0.2 0.1 0.2 0.1
Soliditet -406.7 -655.6 -666.7 -1350.0
Resultatgrad -16.7 4 3.4 -4.6 -21.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.2 -1.2 -1.1 -1.1
Total kapitalrentabilitet 4 11.1 -55.6 -275.0
Signatur
16.12.2011
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex