Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arrow Norway AS
Juridisk navn:  Arrow Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21306500
Stokkastrandvegen 85 Stokkastrandvegen 85 Fax: 21306550
5578 Nedre Vats 5578 Nedre Vats
Fylke: Kommune:
Rogaland Vindafjord
Org.nr: 926741969
Aksjekapital: 99.900.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 6/20/1974
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.48%
Resultat  
  
11.87%
Egenkapital  
  
2.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 674.262.000 604.820.000 529.951.000 466.107.000 496.536.000
Resultat: 32.799.000 29.320.000 12.427.000 10.543.000 19.664.000
Egenkapital: 1.041.666.000 1.016.232.000 185.659.000 186.169.000 178.470.000
Regnskap for  Arrow Norway AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 674.262.000 604.820.000 529.951.000 466.107.000 496.536.000
Driftskostnader -643.488.000 -576.654.000 -518.854.000 -457.388.000 -479.983.000
Driftsresultat 30.774.000 28.165.000 11.097.000 8.718.000 16.554.000
Finansinntekter 20.626.000 19.800.000 18.543.000 2.641.000 3.487.000
Finanskostnader -18.601.000 -18.646.000 -17.213.000 -816.000 -377.000
Finans 2.025.000 1.154.000 1.330.000 1.825.000 3.110.000
Resultat før skatt 32.799.000 29.320.000 12.427.000 10.543.000 19.664.000
Skattekostnad -7.365.000 -6.838.000 -3.154.000 -2.844.000 0
Årsresultat 25.434.000 22.482.000 9.273.000 7.699.000 14.028.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 819.902.000 819.801.000 103.140.000 101.640.000 115.430.000
Sum omløpsmidler 309.900.000 277.350.000 157.113.000 148.072.000 142.463.000
Sum eiendeler 1.129.802.000 1.097.151.000 260.253.000 249.712.000 257.893.000
Sum opptjent egenkapital 409.488.000 384.054.000 19.738.000 20.248.000 12.549.000
Sum egenkapital 1.041.666.000 1.016.232.000 185.659.000 186.169.000 178.470.000
Sum langsiktig gjeld 5.376.000 16.319.000 17.406.000 3.578.000 2.633.000
Sum kortsiktig gjeld 82.761.000 64.599.000 57.188.000 59.966.000 76.789.000
Sum gjeld og egenkapital 1.129.803.000 1.097.150.000 260.253.000 249.713.000 257.892.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 673.471.000 604.298.000 529.562.000 465.609.000 496.180.000
Andre inntekter 791.000 521.000 389.000 498.000 356.000
Driftsinntekter 674.262.000 604.820.000 529.951.000 466.107.000 496.536.000
Varekostnad -593.595.000 -526.263.000 -465.775.000 -406.959.000 -426.117.000
Lønninger -26.107.000 -25.792.000 -25.120.000 -22.451.000 -26.167.000
Avskrivning -218.000 -413.000 -444.000 -363.000 -194.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.568.000 -24.186.000 -27.515.000 -27.615.000 -27.505.000
Driftskostnader -643.488.000 -576.654.000 -518.854.000 -457.388.000 -479.983.000
Driftsresultat 30.774.000 28.165.000 11.097.000 8.718.000 16.554.000
Finansinntekter 20.626.000 19.800.000 18.543.000 2.641.000 3.487.000
Finanskostnader -18.601.000 -18.646.000 -17.213.000 -816.000 -377.000
Finans 2.025.000 1.154.000 1.330.000 1.825.000 3.110.000
Konsernbidrag 0 -8.900.000 -9.784.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 25.434.000 22.482.000 9.273.000 7.699.000 14.028.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.517.000 1.413.000 2.977.000 3.041.000 3.113.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 350.000 352.000 739.000 1.019.000 984.000
Sum varige driftsmidler 350.000 352.000 739.000 1.019.000 984.000
Sum finansielle anleggsmidler 818.036.000 818.036.000 99.424.000 97.580.000 111.332.000
Sum anleggsmidler 819.902.000 819.801.000 103.140.000 101.640.000 115.430.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 176.947.000 176.645.000 135.346.000 110.392.000 117.411.000
Andre fordringer 3.610.000 605.000 65.000 21.347.000 23.810.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 989.000 100.099.000 21.703.000 12.037.000 1.242.000
Sum omløpsmidler 309.900.000 277.350.000 157.113.000 148.072.000 142.463.000
Sum eiendeler 1.129.802.000 1.097.151.000 260.253.000 249.712.000 257.893.000
Sum opptjent egenkapital 409.488.000 384.054.000 19.738.000 20.248.000 12.549.000
Sum egenkapital 1.041.666.000 1.016.232.000 185.659.000 186.169.000 178.470.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.376.000 4.761.000 4.533.000 3.578.000 2.633.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 25.255.000
Sum langsiktig gjeld 5.376.000 16.319.000 17.406.000 3.578.000 2.633.000
Leverandørgjeld 60.073.000 51.611.000 36.500.000 40.736.000 40.861.000
Betalbar skatt 7.469.000 3.621.000 0 2.772.000 599.000
Skyldig offentlige avgifter 7.434.000 3.410.000 13.642.000 1.383.000 2.382.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.784.000 5.956.000 7.047.000 15.076.000 7.692.000
Sum kortsiktig gjeld 82.761.000 64.599.000 57.188.000 59.966.000 76.789.000
Sum gjeld og egenkapital 1.129.803.000 1.097.150.000 260.253.000 249.713.000 257.892.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 227.139.000 212.751.000 99.925.000 88.106.000 65.674.000
Likviditetsgrad 1 3.7 4.3 2.7 2.5 1.9
Likviditetsgrad 2 3.7 4.3 2.7 2.5 1.9
Soliditet 92.2 92.6 71.3 74.6 69.2
Resultatgrad 4.6 4.7 2.1 1.9 3.3
Rentedekningsgrad 1.7 1.5 0.6 10.7 53.2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.4 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 4.5 4.4 11.4 4.5 7.8
Signatur
30.05.2017
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG ELLER TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
30.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex