Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arriva Invest As
Juridisk navn:  Arriva Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 133 Bjoavegen 389 Fax:
5580 Ølen 5582 Ølensvåg
Fylke: Kommune:
Rogaland Vindafjord
Org.nr: 918667725
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/21/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
28.84%
Egenkapital  
  
-72.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -1.601.000 -2.250.000
Egenkapital: -3.821.000 -2.220.000
Regnskap for  Arriva Invest As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -13.000 -6.000
Driftsresultat -13.000 -6.000
Finansinntekter 1.500.000 0
Finanskostnader -3.088.000 -2.244.000
Finans -1.588.000 -2.244.000
Resultat før skatt -1.601.000 -2.250.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -1.601.000 -2.250.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 86.000.000 84.500.000
Sum omløpsmidler 11.000 24.000
Sum eiendeler 86.011.000 84.524.000
Sum opptjent egenkapital -3.851.000 -2.250.000
Sum egenkapital -3.821.000 -2.220.000
Sum langsiktig gjeld 89.832.000 86.744.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 86.011.000 84.524.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -6.000
Driftskostnader -13.000 -6.000
Driftsresultat -13.000 -6.000
Finansinntekter 1.500.000 0
Finanskostnader -3.088.000 -2.244.000
Finans -1.588.000 -2.244.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -1.601.000 -2.250.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 86.000.000 84.500.000
Sum anleggsmidler 86.000.000 84.500.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 11.000 24.000
Sum omløpsmidler 11.000 24.000
Sum eiendeler 86.011.000 84.524.000
Sum opptjent egenkapital -3.851.000 -2.250.000
Sum egenkapital -3.821.000 -2.220.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 89.832.000 86.744.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 86.011.000 84.524.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.000 24.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet -4.4 -2.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -23.5 -39.1
Total kapitalrentabilitet 1.7
Signatur
08.03.2017
Prokurister
08.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex