Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arriva Holding AS
Juridisk navn:  Arriva Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53766000
Laberghagen 14 Laberghagen 14 Fax: 53766010
4020 Stavanger 4020 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 989268783
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/20/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.19%
Resultat  
  
32.7%
Egenkapital  
  
2.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 111.000 159.000 319.000 263.000 260.000
Resultat: 1.327.000 1.000.000 1.093.000 -1.045.000 -1.013.000
Egenkapital: 9.713.000 9.436.000 5.117.000 4.024.000 5.669.000
Regnskap for  Arriva Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 111.000 159.000 319.000 263.000 260.000
Driftskostnader -48.000 -171.000 -88.000 -67.000 -66.000
Driftsresultat 63.000 -12.000 231.000 195.000 194.000
Finansinntekter 1.500.000 1.350.000 1.162.000 500.000 0
Finanskostnader -236.000 -338.000 -301.000 -1.741.000 -1.206.000
Finans 1.264.000 1.012.000 861.000 -1.241.000 -1.206.000
Resultat før skatt 1.327.000 1.000.000 1.093.000 -1.045.000 -1.013.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.327.000 1.000.000 1.093.000 -1.045.000 -1.013.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.810.000 19.676.000 19.666.000 19.666.000 19.666.000
Sum omløpsmidler 1.211.000 858.000 489.000 193.000 532.000
Sum eiendeler 16.021.000 20.534.000 20.155.000 19.859.000 20.198.000
Sum opptjent egenkapital 9.613.000 9.336.000 5.017.000 3.924.000 5.569.000
Sum egenkapital 9.713.000 9.436.000 5.117.000 4.024.000 5.669.000
Sum langsiktig gjeld 5.188.000 10.807.000 11.238.000 12.049.000 10.798.000
Sum kortsiktig gjeld 1.120.000 291.000 3.799.000 3.786.000 3.730.000
Sum gjeld og egenkapital 16.021.000 20.534.000 20.154.000 19.859.000 20.197.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 100.000 0 0
Andre inntekter 111.000 159.000 219.000 263.000 260.000
Driftsinntekter 111.000 159.000 319.000 263.000 260.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -171.000 -88.000 -67.000 -66.000
Driftskostnader -48.000 -171.000 -88.000 -67.000 -66.000
Driftsresultat 63.000 -12.000 231.000 195.000 194.000
Finansinntekter 1.500.000 1.350.000 1.162.000 500.000 0
Finanskostnader -236.000 -338.000 -301.000 -1.741.000 -1.206.000
Finans 1.264.000 1.012.000 861.000 -1.241.000 -1.206.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.327.000 1.000.000 1.093.000 -1.045.000 -1.013.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 5.127.000 5.127.000 5.127.000 5.127.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 5.127.000 5.127.000 5.127.000 5.127.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.810.000 14.549.000 14.539.000 14.539.000 14.539.000
Sum anleggsmidler 14.810.000 19.676.000 19.666.000 19.666.000 19.666.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.211.000 858.000 489.000 193.000 532.000
Sum omløpsmidler 1.211.000 858.000 489.000 193.000 532.000
Sum eiendeler 16.021.000 20.534.000 20.155.000 19.859.000 20.198.000
Sum opptjent egenkapital 9.613.000 9.336.000 5.017.000 3.924.000 5.569.000
Sum egenkapital 9.713.000 9.436.000 5.117.000 4.024.000 5.669.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 930.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.188.000 10.807.000 11.238.000 12.049.000 10.798.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 190.000 291.000 3.799.000 3.786.000 3.730.000
Sum kortsiktig gjeld 1.120.000 291.000 3.799.000 3.786.000 3.730.000
Sum gjeld og egenkapital 16.021.000 20.534.000 20.154.000 19.859.000 20.197.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 91.000 567.000 -3.310.000 -3.593.000 -3.198.000
Likviditetsgrad 1 1.1 2.9 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 1.1 2.9 0.1 0.1 0.2
Soliditet 60.6 4 25.4 20.3 28.1
Resultatgrad 56.8 -7.5 72.4 74.1 74.6
Rentedekningsgrad 0.3 0.8 0.4 0.2
Gjeldsgrad 0.6 1.2 2.9 3.9 2.6
Total kapitalrentabilitet 9.8 6.5 6.9 3.5 1.0
Signatur
28.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex