Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arriva Chartering As
Juridisk navn:  Arriva Chartering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90847819
Postboks 133 Laberget 42 Fax:
5588 Ølen 4020 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 915267351
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 4/1/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14.65%
Resultat  
  
36.84%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.705.000 5.848.000 7.911.000 5.932.000
Resultat: 2.886.000 2.109.000 2.087.000 1.834.000
Egenkapital: 500.000 500.000 500.000 500.000
Regnskap for  Arriva Chartering As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.705.000 5.848.000 7.911.000 5.932.000
Driftskostnader -3.819.000 -3.739.000 -3.651.000 -2.191.000
Driftsresultat 2.886.000 2.109.000 4.260.000 3.741.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -2.174.000 -1.909.000
Finans 0 1.000 -2.173.000 -1.908.000
Resultat før skatt 2.886.000 2.109.000 2.087.000 1.834.000
Skattekostnad 0 -520.000 -538.000 -501.000
Årsresultat 2.886.000 1.589.000 1.549.000 1.332.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 300.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 11.367.000 8.027.000 7.822.000 4.981.000
Sum eiendeler 11.667.000 8.027.000 7.822.000 4.981.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 500.000 500.000 500.000 500.000
Sum langsiktig gjeld 4.081.000 4.081.000 4.081.000 1.909.000
Sum kortsiktig gjeld 7.086.000 3.446.000 3.241.000 2.573.000
Sum gjeld og egenkapital 11.667.000 8.027.000 7.822.000 4.982.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.705.000 5.848.000 7.911.000 5.932.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.705.000 5.848.000 7.911.000 5.932.000
Varekostnad -428.000 -410.000 -409.000 -210.000
Lønninger -2.398.000 -2.416.000 -2.385.000 -1.382.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -993.000 -913.000 -857.000 -599.000
Driftskostnader -3.819.000 -3.739.000 -3.651.000 -2.191.000
Driftsresultat 2.886.000 2.109.000 4.260.000 3.741.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -2.174.000 -1.909.000
Finans 0 1.000 -2.173.000 -1.908.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.886.000 -1.589.000 -1.549.000 -1.332.000
Årsresultat 2.886.000 1.589.000 1.549.000 1.332.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 300.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 300.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 10.720.000 7.199.000 7.084.000 4.026.000
Andre fordringer 103.000 159.000 107.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 544.000 669.000 631.000 928.000
Sum omløpsmidler 11.367.000 8.027.000 7.822.000 4.981.000
Sum eiendeler 11.667.000 8.027.000 7.822.000 4.981.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 500.000 500.000 500.000 500.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.081.000 4.081.000 4.081.000 1.909.000
Leverandørgjeld 718.000 927.000 657.000 300.000
Betalbar skatt 0 520.000 538.000 501.000
Skyldig offentlige avgifter 244.000 182.000 271.000 311.000
Utbytte -2.886.000 -1.589.000 -1.549.000 -1.332.000
Annen kortsiktig gjeld 3.238.000 229.000 226.000 128.000
Sum kortsiktig gjeld 7.086.000 3.446.000 3.241.000 2.573.000
Sum gjeld og egenkapital 11.667.000 8.027.000 7.822.000 4.982.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.281.000 4.581.000 4.581.000 2.408.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.3 2.4 1.9
Likviditetsgrad 2 1.6 2.3 2.4 2.0
Soliditet 4.3 6.2 6.4 10.0
Resultatgrad 4 36.1 53.8 63.1
Rentedekningsgrad 2 2.0
Gjeldsgrad 22.3 15.1 14.6 9.0
Total kapitalrentabilitet 24.7 26.3 54.5 75.1
Signatur
03.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex