Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arriva As
Juridisk navn:  Arriva As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53650450
Birkelandsvegen 2 Birkelandsvegen 2 Fax: 53650460
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 950274565
Aksjekapital: 272.727 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/12/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
34.77%
Resultat  
  
85.4%
Egenkapital  
  
0.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.403.000 7.719.000 5.551.000 5.661.000 6.381.000
Resultat: 4.114.000 2.219.000 216.000 -436.000 -325.000
Egenkapital: 2.934.000 2.910.000 2.868.000 2.755.000 3.138.000
Regnskap for  Arriva As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.403.000 7.719.000 5.551.000 5.661.000 6.381.000
Driftskostnader -6.320.000 -5.559.000 -5.329.000 -6.095.000 -6.762.000
Driftsresultat 4.083.000 2.160.000 221.000 -435.000 -380.000
Finansinntekter 66.000 113.000 77.000 86.000 97.000
Finanskostnader -35.000 -54.000 -82.000 -88.000 -41.000
Finans 31.000 59.000 -5.000 -2.000 56.000
Resultat før skatt 4.114.000 2.219.000 216.000 -436.000 -325.000
Skattekostnad -990.000 -577.000 -104.000 54.000 36.000
Årsresultat 3.124.000 1.642.000 113.000 -383.000 -289.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.152.000 1.395.000 1.387.000 1.698.000 1.620.000
Sum omløpsmidler 11.258.000 8.822.000 5.008.000 5.238.000 5.435.000
Sum eiendeler 12.410.000 10.217.000 6.395.000 6.936.000 7.055.000
Sum opptjent egenkapital 925.000 902.000 860.000 747.000 1.129.000
Sum egenkapital 2.934.000 2.910.000 2.868.000 2.755.000 3.138.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.477.000 7.307.000 3.527.000 4.180.000 3.917.000
Sum gjeld og egenkapital 12.410.000 10.217.000 6.395.000 6.935.000 7.054.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.403.000 7.719.000 5.551.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 5.661.000 6.381.000
Driftsinntekter 10.403.000 7.719.000 5.551.000 5.661.000 6.381.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -3.287.000 -2.958.000 -2.750.000 -3.334.000 -3.988.000
Avskrivning -271.000 -222.000 -224.000 -325.000 -303.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.762.000 -2.379.000 -2.355.000 -2.436.000 -2.471.000
Driftskostnader -6.320.000 -5.559.000 -5.329.000 -6.095.000 -6.762.000
Driftsresultat 4.083.000 2.160.000 221.000 -435.000 -380.000
Finansinntekter 66.000 113.000 77.000 86.000 97.000
Finanskostnader -35.000 -54.000 -82.000 -88.000 -41.000
Finans 31.000 59.000 -5.000 -2.000 56.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.100.000 -1.600.000 0 0 0
Årsresultat 3.124.000 1.642.000 113.000 -383.000 -289.000
Balanse detaljer          
Goodwill 711.000 889.000 1.067.000 1.245.000 1.423.000
Sum Immatrielle midler 758.000 908.000 1.103.000 1.366.000 1.491.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 392.000 485.000 283.000 329.000 127.000
Sum varige driftsmidler 392.000 485.000 283.000 329.000 127.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 1.152.000 1.395.000 1.387.000 1.698.000 1.620.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.017.000 2.720.000 1.451.000 2.265.000 2.723.000
Andre fordringer 31.000 59.000 103.000 76.000 43.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.210.000 6.043.000 3.454.000 2.896.000 2.669.000
Sum omløpsmidler 11.258.000 8.822.000 5.008.000 5.238.000 5.435.000
Sum eiendeler 12.410.000 10.217.000 6.395.000 6.936.000 7.055.000
Sum opptjent egenkapital 925.000 902.000 860.000 747.000 1.129.000
Sum egenkapital 2.934.000 2.910.000 2.868.000 2.755.000 3.138.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.795.000 4.619.000 2.975.000 3.676.000 3.279.000
Betalbar skatt 1.019.000 560.000 17.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 229.000 208.000 165.000 197.000 217.000
Utbytte -3.100.000 -1.600.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 334.000 319.000 370.000 307.000 421.000
Sum kortsiktig gjeld 9.477.000 7.307.000 3.527.000 4.180.000 3.917.000
Sum gjeld og egenkapital 12.410.000 10.217.000 6.395.000 6.935.000 7.054.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.781.000 1.515.000 1.481.000 1.058.000 1.518.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.4 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.4 1.3 1.4
Soliditet 23.6 28.5 44.8 39.7 44.5
Resultatgrad 39.2 2 4 -7.7 -6.0
Rentedekningsgrad 116.7 4 2.7 -4.0 -6.9
Gjeldsgrad 3.2 2.5 1.2 1.5 1.2
Total kapitalrentabilitet 33.4 22.2 4.7 -5.0 -4.0
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex