Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arnkværn Miljø Og Renovasjon Oslo As
Juridisk navn:  Arnkværn Miljø Og Renovasjon Oslo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62355000
Maria Dehlis Vei 40 Maria Dehlis Vei 40 Fax: 62355001
1083 Oslo 1083 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 912400573
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 8/21/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1295.47%
Resultat  
  
130.39%
Egenkapital  
  
1674.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 19.411.000 1.391.000 1.593.000 2.512.000 2.423.000
Resultat: 31.000 -102.000 269.000 466.000 486.000
Egenkapital: 6.351.000 358.000 305.000 275.000 288.000
Regnskap for  Arnkværn Miljø Og Renovasjon Oslo As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 19.411.000 1.391.000 1.593.000 2.512.000 2.423.000
Driftskostnader -19.382.000 -1.483.000 -1.304.000 -2.043.000 -1.920.000
Driftsresultat 29.000 -91.000 288.000 468.000 504.000
Finansinntekter 10.000 1.000 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader -8.000 -12.000 -21.000 -5.000 -19.000
Finans 2.000 -11.000 -19.000 -3.000 -18.000
Resultat før skatt 31.000 -102.000 269.000 466.000 486.000
Skattekostnad -8.000 25.000 -68.000 -129.000 -134.000
Årsresultat 23.000 -77.000 200.000 337.000 352.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.989.000 609.000 142.000 66.000 84.000
Sum omløpsmidler 5.666.000 593.000 528.000 843.000 747.000
Sum eiendeler 9.655.000 1.202.000 670.000 909.000 831.000
Sum opptjent egenkapital 231.000 207.000 284.000 254.000 268.000
Sum egenkapital 6.351.000 358.000 305.000 275.000 288.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 120.000 70.000 2.000 46.000
Sum kortsiktig gjeld 3.298.000 724.000 294.000 632.000 496.000
Sum gjeld og egenkapital 9.655.000 1.201.000 669.000 909.000 831.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.399.000 1.388.000 1.157.000 2.509.000 2.423.000
Andre inntekter 12.000 4.000 436.000 3.000 0
Driftsinntekter 19.411.000 1.391.000 1.593.000 2.512.000 2.423.000
Varekostnad -5.326.000 -221.000 0 -59.000 -34.000
Lønninger -7.474.000 -419.000 -555.000 -663.000 -738.000
Avskrivning -1.498.000 -29.000 -23.000 -18.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.084.000 -814.000 -726.000 -1.303.000 -1.140.000
Driftskostnader -19.382.000 -1.483.000 -1.304.000 -2.043.000 -1.920.000
Driftsresultat 29.000 -91.000 288.000 468.000 504.000
Finansinntekter 10.000 1.000 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader -8.000 -12.000 -21.000 -5.000 -19.000
Finans 2.000 -11.000 -19.000 -3.000 -18.000
Konsernbidrag 0 130.000 0 0 0
Utbytte 0 0 -170.000 -350.000 -120.000
Årsresultat 23.000 -77.000 200.000 337.000 352.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 84.000
Driftsløsøre 3.734.000 609.000 142.000 66.000 0
Sum varige driftsmidler 3.734.000 609.000 142.000 66.000 84.000
Sum finansielle anleggsmidler 256.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.989.000 609.000 142.000 66.000 84.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.300.000 28.000 25.000 110.000 145.000
Andre fordringer 104.000 245.000 8.000 129.000 159.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.262.000 149.000 495.000 604.000 443.000
Sum omløpsmidler 5.666.000 593.000 528.000 843.000 747.000
Sum eiendeler 9.655.000 1.202.000 670.000 909.000 831.000
Sum opptjent egenkapital 231.000 207.000 284.000 254.000 268.000
Sum egenkapital 6.351.000 358.000 305.000 275.000 288.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 86.000 70.000 2.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 284.000 550.000 51.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 120.000 70.000 2.000 46.000
Leverandørgjeld 1.116.000 105.000 15.000 74.000 70.000
Betalbar skatt 87.000 0 0 130.000 131.000
Skyldig offentlige avgifter 870.000 44.000 61.000 116.000 116.000
Utbytte 0 0 -170.000 -350.000 -120.000
Annen kortsiktig gjeld 942.000 26.000 66.000 59.000 68.000
Sum kortsiktig gjeld 3.298.000 724.000 294.000 632.000 496.000
Sum gjeld og egenkapital 9.655.000 1.201.000 669.000 909.000 831.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.368.000 -131.000 234.000 211.000 251.000
Likviditetsgrad 1 1.7 0.8 1.8 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 1.7 0.8 1.8 1.4 1.6
Soliditet 65.8 29.8 45.6 30.3 34.7
Resultatgrad 0.1 -6.5 18.1 18.6 20.8
Rentedekningsgrad 3.6 -7.6 13.7 94.0 26.6
Gjeldsgrad 0.5 2.4 1.2 2.3 1.9
Total kapitalrentabilitet 0.4 -7.5 43.3 51.7 60.8
Signatur
13.10.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex