Arnes Bilservice AS
Juridisk navn:  Arnes Bilservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70194525
Veibust Veibust Fax: 70194526
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sula
Org.nr: 982666961
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 8/15/2000
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.1%
Resultat  
  
-711.43%
Egenkapital  
  
-349.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.729.000 2.164.000 2.118.000 1.719.000 1.929.000
Resultat: -284.000 -35.000 182.000 -15.000 -109.000
Egenkapital: -436.000 -97.000 -68.000 -201.000 -182.000
Regnskap for  Arnes Bilservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.729.000 2.164.000 2.118.000 1.719.000 1.929.000
Driftskostnader -1.977.000 -2.160.000 -1.899.000 -1.710.000 -2.008.000
Driftsresultat -248.000 5.000 219.000 9.000 -79.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 1.000
Finanskostnader -36.000 -40.000 -38.000 -26.000 -31.000
Finans -36.000 -40.000 -38.000 -24.000 -30.000
Resultat før skatt -284.000 -35.000 182.000 -15.000 -109.000
Skattekostnad -55.000 6.000 -48.000 -4.000 28.000
Årsresultat -339.000 -29.000 134.000 -19.000 -81.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.000 55.000 50.000 97.000 101.000
Sum omløpsmidler 337.000 415.000 336.000 353.000 394.000
Sum eiendeler 354.000 470.000 386.000 450.000 495.000
Sum opptjent egenkapital -536.000 -197.000 -168.000 -301.000 -282.000
Sum egenkapital -436.000 -97.000 -68.000 -201.000 -182.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 790.000 567.000 454.000 651.000 678.000
Sum gjeld og egenkapital 354.000 470.000 386.000 450.000 496.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.729.000 2.164.000 2.118.000 1.719.000 1.929.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.729.000 2.164.000 2.118.000 1.719.000 1.929.000
Varekostnad -738.000 -1.124.000 -827.000 -742.000 -903.000
Lønninger -866.000 -709.000 -725.000 -620.000 -753.000
Avskrivning -8.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -365.000 -327.000 -347.000 -348.000 -342.000
Driftskostnader -1.977.000 -2.160.000 -1.899.000 -1.710.000 -2.008.000
Driftsresultat -248.000 5.000 219.000 9.000 -79.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 1.000
Finanskostnader -36.000 -40.000 -38.000 -26.000 -31.000
Finans -36.000 -40.000 -38.000 -24.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -339.000 -29.000 134.000 -19.000 -81.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 55.000 50.000 97.000 101.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 17.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 17.000 55.000 50.000 97.000 101.000
Varebeholdning 248.000 273.000 243.000 189.000 258.000
Kundefordringer 74.000 129.000 57.000 138.000 88.000
Andre fordringer 15.000 0 3.000 6.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 13.000 34.000 20.000 6.000
Sum omløpsmidler 337.000 415.000 336.000 353.000 394.000
Sum eiendeler 354.000 470.000 386.000 450.000 495.000
Sum opptjent egenkapital -536.000 -197.000 -168.000 -301.000 -282.000
Sum egenkapital -436.000 -97.000 -68.000 -201.000 -182.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 94.000 100.000 79.000 102.000 98.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 211.000 79.000 178.000 106.000 174.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 222.000 137.000 109.000 92.000 76.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 262.000 251.000 87.000 351.000 330.000
Sum kortsiktig gjeld 790.000 567.000 454.000 651.000 678.000
Sum gjeld og egenkapital 354.000 470.000 386.000 450.000 496.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -453.000 -152.000 -118.000 -298.000 -284.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.7 0.7 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 0.2 0.3 0.3
Soliditet -123.2 -20.6 -17.6 -44.7 -36.7
Resultatgrad -14.3 0.2 10.3 0.5 -4.1
Rentedekningsgrad -6.9 0.1 5.8 0.4 -2.5
Gjeldsgrad -1.8 -5.8 -6.7 -3.2 -3.7
Total kapitalrentabilitet -70.1 1.1 56.7 2.4 -15.7
Signatur
14.04.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
14.04.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex